Proměny současné rodiny

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Proměny současné rodiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pipová, Lenka
dc.contributor.author Marčíková, Iveta
dc.date.accessioned 2012-03-09T15:44:24Z
dc.date.available 2012-03-09T15:44:24Z
dc.date.issued 2011-04-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15972
dc.description.abstract Práce na téma ?Proměny současné rodiny? se věnuje instituci rodiny, jejím funkcím a přeměnám z hlediska vývoje. Téma rodiny má celospolečenský význam, neboť rodina odráží změny, které probíhají v celé společnosti. Tato práce řeší v současné době často ve společnosti diskutovanou problematiku tzv. ?krize rodiny? a případnou budoucnost této základní společenské instituce. cs
dc.format 54 s. cs
dc.format.extent 482920 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodina cs
dc.subject funkce rodiny cs
dc.subject výchova dětí cs
dc.subject manželství cs
dc.subject vývoj rodiny cs
dc.subject proměny rodiny cs
dc.subject budoucnost rodiny cs
dc.subject tradiční rodina cs
dc.subject moderní rodina cs
dc.subject rozvodovost cs
dc.subject porodnost cs
dc.subject family en
dc.subject family functions en
dc.subject children education en
dc.subject marriage en
dc.subject family development en
dc.subject family transformations en
dc.subject family future en
dc.subject traditional family en
dc.subject modern family en
dc.subject divorce rate en
dc.subject natality en
dc.title Proměny současné rodiny cs
dc.title.alternative Transformations of contemporary family en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jašková, Vendula
dc.date.accepted 2011-06-07
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis on the theme "Transformations of contemporary family" deals with institution of family, its functions and transformations in terms of development. The theme of the family is socially important, as the family reflects the changes taking place in society as a whole. This thesis deals with the currently often discussed problems of so-called "family crisis" and the possible future of this fundamental social institution. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18242
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
marčíková_2011_bp.pdf 471.6Kb PDF View/Open
marčíková_2011_vp.zip 15.05Kb Unknown View/Open
marčíková_2011_op.doc 27.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account