Vliv rodinného prostředí na výchovu dítěte

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv rodinného prostředí na výchovu dítěte

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ivo
dc.contributor.author Vacková, Klára
dc.date.accessioned 2010-07-13T19:32:46Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:07Z
dc.date.issued 2006-04-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1604
dc.description.abstract Ve své práci se zabývám vlivem rodinného prostředí na výchovu dítěte. Výchova se uskutečňuje v určitém prostředí, které je vždy něčím jedinečné. Toto rodinné prostředí je nejvíce důležité vzhledem k tomu, že je prvním prostředím se kterým se dítě setkává, ve kterém vyrůstá a z kterého se potom začleňuje do společnosti. Prostředí je vše hmotné a společenské co dítě obklopuje, kde vyrůstá. Můžeme tento prostor měnit a zlepšovat. Některé prostředí dává dítěti více příležitostí se rozvíjet a uplatnit, podněcuje k činnosti, rozvíjí jeho vlohy. Jiné naopak může jeho zdravý rozvoj brzdit a působit úplně opačně. Na prostředí se dá nahlížet ze svou stran. Ta první je tzv. materiální, kterou charakterizujeme vymezeným prostorem, jeho stavem, věcným vybavením, technikou, přírodními faktory. Druhá stránka je pak tvořena lidmi, kteří se v tomto prostoru nacházejí. Díváme se na ně z hlediska věku, pohlaví, vzdělání, sledujeme vztahy mezi nimi. Tato druhá stránka je pro úspěšný vývoj dítěte důležitější. V jejich budoucím samostatném životě sehrává velkou úlohu právě jejich tzv. sociální dědictví, které si nesou ze svých rodin původních. cs
dc.format 50 s. cs
dc.format.extent 460571 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 28.04.2008
dc.subject rodina cs
dc.subject základní funkce rodiny cs
dc.subject rodinná výchova cs
dc.subject rodinné prostředí cs
dc.subject struktura rodiny cs
dc.subject rodinné vztahy cs
dc.subject náhradní rodina cs
dc.subject současná rodina cs
dc.subject demografické údaje cs
dc.subject ztráta komunikace cs
dc.subject patologické jevy v rodině cs
dc.subject family en
dc.subject basic function of the family en
dc.subject family upbringing en
dc.subject family environment en
dc.subject family structure en
dc.subject foster family en
dc.subject current family en
dc.subject demographic data en
dc.subject loss of communication en
dc.subject pathological phenomena in the family en
dc.title Vliv rodinného prostředí na výchovu dítěte cs
dc.title.alternative The effect of the family environment on the development of children en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, Petr
dc.date.accepted 2006-06-20
dc.description.abstract-translated In my thesis I deal with the influence of the family environment on the upbringing of the child. Upbringing takes place in a particular environment, which is always unique. The family environment plays the most important role with regard to the fact that it is the first milieu that the child encounters and where he or she grows up and from which later integrates into the society. The environment consists of material and social determinants surrounding the child during its growth. This is something we can adapt and improve. Some types of environment offer the child more opportunities to develop and assert himself or herself, they encourage activity and develop abilities of the person. On the other hand, a different type of environment can inhibit the child's sound development and can affect the child in a contrary way. It is possible to consider the environment from two sides. The first one called material is characterized by restricted space, its state, material equipment, technologies and natural phenomena. The other one comprises people, who are situated in this space. We study them in light of their age, sex, qualifications; we observe the relationships between them. This particular side is more important for the successful development of the child. It is especially their so-called social heritage transferred from their original family that plays an important role in their future individual lives. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 1995
dc.date.assigned 2005-04-15
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
vacková_2006_bp.pdfBlocked 449.7Kb PDF View/Open
vacková_2006_vp.doc 24Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account