Rodina - její funkce primární prevence

DSpace Repository

Language: English čeština 

Rodina - její funkce primární prevence

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jašková, Vendula
dc.contributor.author Zichová, Lenka
dc.date.accessioned 2012-03-09T17:17:59Z
dc.date.available 2012-03-09T17:17:59Z
dc.date.issued 2011-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16094
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá úlohou rodiny při formování osobnosti dítěte. Jejím cílem bylo dokázat, jak důležité jsou první roky v životě dítěte a jakou roli hraje v tomto procesu příznivé klima v rodině. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na význam rodiny pro dítě, důležitost včasné výchovy a výchovy k zodpovědnému rodičovství. Praktická část obsahuje případové studie, které ukazují, jakým způsobem výchova v dětství poznamená vlastní výchovný styl, který rodiče později uplatňují při výchově svých dětí. cs
dc.format 45 s. cs
dc.format.extent 491729 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dítě cs
dc.subject rodina cs
dc.subject výchova cs
dc.subject trest cs
dc.subject odpovědnost cs
dc.subject rozvod cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject výchovný styl cs
dc.subject zodpovědné rodičovství cs
dc.subject vývoj cs
dc.subject funkce cs
dc.subject child en
dc.subject family en
dc.subject education en
dc.subject punishment en
dc.subject responsibility en
dc.subject divorce en
dc.subject communication en
dc.subject leisure time en
dc.subject education en
dc.subject responsible parenthood en
dc.subject development en
dc.subject function en
dc.title Rodina - její funkce primární prevence cs
dc.title.alternative Family - its function of primary prevention en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzlová, Hana
dc.date.accepted 2011-06-09
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the role of a family during the formation of a child's personality. The objectives of the thesis are to demonstrate the importance of first years of a child's life and the role of a positive climate in a family during this period. The thesis is divided into two parts - a theoretical section and a practical one. The former deals with general significance of a family for a child, relevance of early education, and also importance of education about responsible parenthood. The latter par contains example studies concentrating on analysing a way education in childhood influence education style parents use while raising their own children. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 22829
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade A
local.subject funkce rodiny cs
local.subject family functions en


Files in this item

Files Size Format View
zichová_2011_bp.pdf 480.2Kb PDF View/Open
zichová_2011_vp.doc 37.5Kb Microsoft Word View/Open
zichová_2011_op.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account