Sebepoškozování a sebevražda jako řešení životní krize, prostředí, situace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sebepoškozování a sebevražda jako řešení životní krize, prostředí, situace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olejníček, Antonín
dc.contributor.author Polakovičová, Eva
dc.date.accessioned 2012-03-09T17:20:11Z
dc.date.available 2012-03-09T17:20:11Z
dc.date.issued 2011-04-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16100
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku jevů sebevraždy a sebepoškozování. V teoretické části se zaměřujeme u obou patologických jevů na jejich vysvětlení, klasifikaci a historický vývoj. Dále na jejich diagnostiku, léčbu a prevenci u věkové skupiny dětí a adolescentů. Empirická část práce je pak reprezentována dotazníkovým šetřením mezi žáky a studenty základních a středních škol, v němž jsme zjišťovali především jejich povědomí, zkušenosti, názory a postoje k dané problematice v současné době. cs
dc.format 83 s. cs
dc.format.extent 1235900 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sebepoškozování cs
dc.subject sebevražda cs
dc.subject děti cs
dc.subject adolescenti cs
dc.subject diagnostika cs
dc.subject léčba cs
dc.subject prevence cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject self-harm en
dc.subject suicide en
dc.subject children en
dc.subject adolescents en
dc.subject diagnosis en
dc.subject treatment en
dc.subject prevention en
dc.subject questionnaire en
dc.title Sebepoškozování a sebevražda jako řešení životní krize, prostředí, situace cs
dc.title.alternative Self-mutilation and Suicide as a Solution of the Life Crisis, the Environment, the Situation en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šebek, Jiří
dc.date.accepted 2011-06-08
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis is focused on suicide and self-harm phenomena. In the theoretical part we attempted to explain and classify both of them. Next we clarify diagnosis, therapy and prevention in the age group of children and adolescents. The empirical part is represented by a survey among pupils and students of primary and secondary schools. We found out their contemporary knowledges, opinions, attitudes and experiences. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18353
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
polakovičová_2011_bp.pdf 1.178Mb PDF View/Open
polakovičová_2011_vp.doc 24Kb Microsoft Word View/Open
polakovičová_2011_op.doc 29Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account