Rozvíjení sociálních kompetencí dětí v rodinném prostředí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rozvíjení sociálních kompetencí dětí v rodinném prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bakošová, Zlatica cs
dc.contributor.author Valihrachová, Lenka cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T18:30:25Z
dc.date.available 2012-03-09T18:30:25Z
dc.date.issued 2011-04-29 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16145
dc.description.abstract Bakalářské práce je zaměřena na sociální kompetence u dětí a na jejich rozvoj v rodině. Teorie vychází z pedagogické literatury. Zahrnuje přehled tématu a definování pojmů. Cílem průzkumu je zjistit stav sociálních kompetencí v rodinách s rozdílným počtem dětí. Vytvořit si celkový obraz o fungování rodiny, vzájemných vztazích a způsobu komunikace. Průzkum je realizován v pěti českých rodinách. Otázky jsou směrovány na dítě předškolního věku. cs
dc.format 51 s. cs
dc.format.extent 2599344 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject sociální kompetence cs
dc.subject klíčové kompetence cs
dc.subject poznávání lidí cs
dc.subject mezilidské vztahy cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject kooperace cs
dc.subject kompetice cs
dc.subject emoční inteligence cs
dc.subject sociální inteligence cs
dc.subject hodnota cs
dc.subject socializace cs
dc.subject interakce cs
dc.subject rodina cs
dc.subject výchova cs
dc.subject social competencies en
dc.subject core competencies en
dc.subject human cognition en
dc.subject interpersonal relationships en
dc.subject communication en
dc.subject cooperation en
dc.subject competition en
dc.subject emotional intelligence en
dc.subject social intelligence en
dc.subject value en
dc.subject socialization en
dc.subject interaction en
dc.subject family en
dc.subject education en
dc.title Rozvíjení sociálních kompetencí dětí v rodinném prostředí cs
dc.title.alternative Development of children's social competences in the family environment en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, Petr cs
dc.date.accepted 2011-06-09 cs
dc.description.abstract-translated The bachelor theses deal with social competences of children and their development in the family. The theory is based on the educational literature, the theses include a topic summary and terminology definitions. The research objective is to determine the state of social competencies in families with different numbers of children, to form an overall picture of family operation, its relationships and methods of communication. The research has been performed in five Czech families, questions have been asked to pre-school children. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18803
dc.date.assigned 2010-04-30 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
valihrachová_2011_bp.pdf 2.478Mb PDF View/Open
valihrachová_2011_vp.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open
valihrachová_2011_op.doc 31Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account