Problematika tabakismu u dospívají mládeže na SŠ v Prostějově

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika tabakismu u dospívají mládeže na SŠ v Prostějově

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chudý, Štefan
dc.contributor.author Kovářová, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-13T22:38:01Z
dc.date.available 2010-07-13T22:38:01Z
dc.date.issued 2006-06-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1616
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem Problematika tabakismu u dospívající mládeže na SŠ v Prostějově se celostně zabývá tématikou tabakismu. Tabakismus řadíme mezi celosvětové problémy současnosti, protože tabákové výrobky patří mezi legální drogy způsobující závislost. Teoretická část práce popisuje historii tabakismu, zabývá se škodlivostí kouření, věnuje se základním principům kuřáctví a také poukazuje na prevenci tabakismu. V praktické části seznamuje autor čtenáře s výsledky výzkumu, který byl proveden na sedmi středních školách v Prostějově. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 504 adolescentních respondentů a jeho výsledky přinášejí různá zajímavá zjištění. Výsledky výzkumu budou sloužit jako studijní materiál pedagogům, kteří se věnují prevenci kouření na jednotlivých středních školách. cs
dc.format 73 s., 45 s. cs
dc.format.extent 955058 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject tabakismus cs
dc.subject závislost cs
dc.subject prevence cs
dc.subject výzkum cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject adolescent cs
dc.subject střední škola cs
dc.subject tobaccoism en
dc.subject dependence en
dc.subject precaution en
dc.subject prevention en
dc.subject research en
dc.subject questionnaire en
dc.subject adolescent en
dc.subject secondary school en
dc.title Problematika tabakismu u dospívají mládeže na SŠ v Prostějově cs
dc.title.alternative The adolescent tobaccoism problem at the secondary schools in Prostějov en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2006-06-27
dc.description.abstract-translated The bachelor's work entitled The adolescent tobaccoism problem at the secondary schools in Prostějov is concerned with the question of the tobaccoism. The tobaccoism is one of the current probléme of the world, because the tobacco products belong to the legal drugs causing the dependence. The theoretical part of the work describes the history of the tobaccoism, deal with the malignity of smoking, follow the basic principles of the smoking and point at the tobaccoism precaution as well. In the practical part the autor make readers acquainted with results of the research performed at seven secondary schools in Prostějov. 504 adolescent informants partcipated in the questionnaire survey and its results bring various interesting discoveries. The consequences of the research will serve as the study material for teachers engaged in the precaution of smoking at particular secondary schools. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4030
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A
local.subject dospívající mládež cs
local.subject kouření cs
local.subject boj proti kouření cs
local.subject střední školy cs
local.subject Prostějov (Česko) cs
local.subject adolescents en
local.subject smoking en
local.subject smoking control en
local.subject secondary schools en
local.subject Prostějov (Czechia) en


Files in this item

Files Size Format View
kovářová_2006_bp.pdf 932.6Kb PDF View/Open
kovářová_2006_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
kovářová_2006_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account