Hodnocení kvality výrobků z POM

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Hodnocení kvality výrobků z POM

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Hodnocení kvality výrobků z POM
Autor: Coufal, Petr
Vedoucí: Halaška, Petr
Abstrakt: Úkolem této diplomové práce bylo studium mechanických, lomových a konstrukčních vlastností POM. Zpracováním těchto výsledků vznikly doplňující hodnoty pro manuál kvality. Tělíska pro zkoušku vrubové houževnatosti, pro tahovou zkoušku a sledovaný výlisek byly vyrobeny vstřikováním z polyoxymethylenu. Tělíska, na kterých se prováděla zkouška vrubové houževnatosti, byla opatřena V vruby. Pro stanovení hodnot vrubové houževnatosti bylo použito instrumentované rázové Charpyho kladivo. Ze sledovaného výlisku byla dále vyříznuta tahová tělíska a provedena tahová zkouška. Dalším úkolem bylo sledování vlivu horkého paliva na zkušební tělíska a sledovaný výlisek. Zkušební vzorky byly tedy namáčeny po dobu 96 hodin v dieslu o teplotě 120°C. Pro hodnocení lomových vlastností POM byla vybrána metoda zkoumání pomocí SEM a pro hodnocení tokových vlastností metoda světelné mikroskopie. Tyto metody zkoumání byly dále porovnávány s mechanickou a moldflow analýzou.
URI: http://hdl.handle.net/10563/1632
Datum: 2006-05-29
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav výrobního inženýrství
Studijní obor: Konstrukce technologických zařízení
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 2951


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
coufal_2006_dp.pdf 9.787Mb PDF Zobrazit/otevřít
coufal_2006_vp.doc 38Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
coufal_2006_op.doc 40.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet