Historie policie, četnictva a městské policie.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Historie policie, četnictva a městské policie.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazánková, Libuše
dc.contributor.author Oprchal, Luboš
dc.date.accessioned 2012-03-09T20:56:17Z
dc.date.available 2012-03-09T20:56:17Z
dc.date.issued 2011-04-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16330
dc.description.abstract Bakalářská práce představuje ucelený pohled na historický vývoj policie, četnictva a městské policie v Českých zemích. Průzkum pak hodnotí oblasti informovanosti, o úkolech, činnosti městské policie a znalostech respondentů v různých oblastech přestupkové a trestní problematiky. V teoretické části je obsažen tento historický vývoj. Zmíněny jsou důležité body vývoje, některé výňatky ze zákonů, či zákonných předpisů dané doby. Cílem této části, byla možná informovanost veřejnosti. Lze ji chápat jako osvětu, která přibližuje úkoly, činnost a kompetence uvedených ozbrojených složek od historie po současnost. Další možnost použití tohoto textu, je při školení stávajících zaměstnanců či nových zájemců o práci u městské policie. Praktická část zahrnuje výsledky a hodnocení průzkumu, který byl proveden na náhodně vybraném vzorku respondentů. Cílem bylo zjistit informovanost o městské policii, znalost práce, úkolů a znalosti respondentů v různých oblastech přestupkové a trestní problematiky. Výsledky práce mohou být použity ke zlepšení informovanosti veřejnosti. K další výuce prostřednictvím besed na školách, k sestavení dalších preventivních projektů. cs
dc.format 67 cs
dc.format.extent 1221588 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Historie - policie cs
dc.subject četnictvo cs
dc.subject městská cs
dc.subject obecní policie; bezpečnostní sbor; státní správa; veřejnost; prevence cs
dc.subject History ? Police en
dc.subject Gendarmerie en
dc.subject Municipal en
dc.subject Local Police; law enforcement corps; government; public; crime prevention en
dc.title Historie policie, četnictva a městské policie. cs
dc.title.alternative History of police, gendarmeny and city police. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2011-06-08
dc.description.abstract-translated This thesis presents a complex view of the historical evolution of police, gendarmerie and municipal police corps in the Czech lands. The opinion research analyses the level of awareness of goals and activities of municipal police, as well as the respondents? knowledge of several subject matter areas of misdemeanour and criminal law. The theoretical section describes the historical developments. It lists important milestones and quotes from the laws and regulations of the period. The purpose of this part was to provide a potential information resource for the public. It is therefore both educational and informational, and it explains the tasks, activities and authorities of the armed law enforcement corps from their beginnings to the present. Another possible use of the text is for further education of current and new municipal police employees. The research section comprises the results and evaluation of a survey carried out on a random sample of respondents. Its purpose was to identify the level of awareness of the tasks and activities of municipal police, as well as knowledge of specific areas of misdemeanour and criminal law. The conclusions could serve as the basis for improvement of public awareness, for public education, such as discussions with students, and/or preparation of new crime prevention projects. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18328
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade A
local.subject dějiny policie cs
local.subject history of police en


Files in this item

Files Size Format View
oprchal_2011_bp.pdf 1.164Mb PDF View/Open
oprchal_2011_vp.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open
oprchal_2011_op.pdf 333.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account