Historie české penitenciaristiky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Historie české penitenciaristiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Skořepová, Ladislava
dc.date.accessioned 2012-03-09T21:02:11Z
dc.date.available 2012-03-09T21:02:11Z
dc.date.issued 2011-04-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16344
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma "Historie české penitenciaristiky" podává náhled do počátku utváření českého vězeňského systému. Teoretickou část tvoří tři kapitoly, z nichž první je zaměřena na vývoj vězeňství do roku 1989. Druhá pojednává o reformě českého vězeňství po roce 1989 a Koncepci českého vězeňství do roku 2015. Třetí část se věnuje Vězeňské službě, jejímu členění a vzdělávání pracovníků resortu. Čtvrtá část, praktická, je zaměřena na činnost Kabinetu dokumentace a historie a zhodnocení jeho činnosti. cs
dc.format 47 cs
dc.format.extent 680481 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Historie cs
dc.subject koncepce cs
dc.subject penitenciární péče cs
dc.subject penologie cs
dc.subject reformy cs
dc.subject trest cs
dc.subject vězení cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject History en
dc.subject concept en
dc.subject penitentiary care en
dc.subject penology en
dc.subject reform en
dc.subject punishment en
dc.subject prison en
dc.subject education en
dc.title Historie české penitenciaristiky cs
dc.title.alternative The History of Czech penitentiary en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šebek, Jiří
dc.date.accepted 2011-06-08
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis on "The History of Czech penitentiary" gives insight into the early formation of the Czech prison system. The theoretical part consists of three chapters, the first of which is focused on the prison system until 1989. The second is the reform of the Czech prison system since 1989 and the Concept of the Czech Prison in 2015. The thirt part deals with the Prison Service, its structure and education sector. The fourth part, practical, focuses on the activities of the Cabinet and the history of dokumentation and evaluation of its activities. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18556
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade A
local.subject dějiny vězeňství cs
local.subject history of prisons en


Files in this item

Files Size Format View
skořepová_2011_bp.pdf 664.5Kb PDF View/Open
skořepová_2011_vp.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open
skořepová_2011_op.doc 31Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account