Analýza poskytovaných služeb seniorům v domácím prostředí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza poskytovaných služeb seniorům v domácím prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mühlpachr, Pavel
dc.contributor.author Chmelková, Martina
dc.date.accessioned 2012-03-09T21:08:12Z
dc.date.available 2012-03-09T21:08:12Z
dc.date.issued 2011-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16354
dc.description.abstract Tato bakalářská práce si klade za cíl provést analýzu sociálních služeb, které jsou poskytovány brněnským seniorům v jejich domácím prostředí. Především chci zjistit, aktuální nabídku těchto služeb a jaká je informovanost těchto služeb. Dále zjišťuji, které služby z této nabídky brněnští senioři využívají, zda jsou s poskytovanými službami spokojeni a o jaké další sociální služby by měli senioři případně zájem, ale poskytovatel takové sociální služby nenabízí. Bakalářská práce je rozdělena do pěti kapitol. V prvních třech kapitolách jsou vymezeny základní pojmy jako stárnutí, stáří, senior, seniorská populace. Dále se tato práce zabývá problematikou sociálních služeb, pozornost je také věnována charakteristice služeb poskytovaných seniorům v domácím prostředí a aktuálním možnostem péče o seniory ve městě Brně. Ve čtvrté kapitole je objasněna metodika, techniky sběru dat a analytické jednotky, je popsán průběh tohoto kvalitativního výzkumu. Poslední kapitola se zabývá prezentací výsledků na základě analýzy dat a jejich interpretací. V závěru práce jsou výsledky výzkumu shrnuty a navržena doporučení pro praxi. cs
dc.format 58 s. (84 669 znaků) cs
dc.format.extent 361186 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject senioři cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject stáří cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject domácí prostředí cs
dc.subject pečovatelská služba cs
dc.subject zákon o sociálních službách cs
dc.subject senior citizens en
dc.subject aging en
dc.subject old age en
dc.subject social service en
dc.subject home background en
dc.subject nursing care en
dc.subject Social Services Law en
dc.title Analýza poskytovaných služeb seniorům v domácím prostředí cs
dc.title.alternative Analysis of services rendered to seniors living in home background en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Horehleď, Petr
dc.date.accepted 2011-06-08
dc.description.abstract-translated The bachelor work aims to make an analysis of social services, which are being provided for the senior citizens in Brno in their home background. Above all, I would like to find out what is the up to date offer of these services, what is the informedness about these services, further I will be finding which services of this offer are being used by senior cizizens, whether they are satisfied with the services provided and in which other services they would eventually be interested, that are not being offered by the provider of the social service. The work is divided into five chapters. In the first three chapters the basic concepts such as aging, old age, senior citizen, population of seniors are defined, then it deals with the problematics of social services, also pays attention to the characteristics of services provided for the seniors in their home background and to the up to date possibilities of the care of seniors in Brno. In the fourth chapter, the metodics, the technics of the data collecting and analytic item and the process of the qualitative research is described. The last chapter deals with presentation of the results on the basis of the data analysis and with its intepretation. At the close of the work, the results of the research are resumed and recommendations for use outlined. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17744
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
chmelková_2011_bp.pdf 352.7Kb PDF View/Open
chmelková_2011_vp.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open
chmelková_2011_op.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account