Firemní kultura jako součást corporate identity vybrané společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Firemní kultura jako součást corporate identity vybrané společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kotyzová, Pavla
dc.contributor.author Opařilová, Renáta
dc.date.accessioned 2012-03-09T21:14:48Z
dc.date.available 2012-03-09T21:14:48Z
dc.date.issued 2011-04-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16366
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou firemní kultury jako součástí corporate identity vybrané společnosti. Cílem je analyzovat stávající corporate identity ve vybrané firmě, přičemž zvláštní pozornost je věnována firemní kultuře a vnitrofiremní komunikaci. Teoretická část se týká filozofie organizace, čtyř subsystémů corporate identity, jimiž jsou firemní komunikace, firemní kultura, firemní design a produkt organizace, a nakonec je zmíněna firemní image. Praktická část analyzuje teoretické poznatky v konkrétní firmě. Podrobná analýza je provedena na základě kvalitativního výzkumu formou strukturovaných rozhovorů s vybranými zaměstnanci firmy. V projektové části je na základě zjištěných informací navržen projekt vedoucí ke zdokonalení současného stavu firemní kultury ve vybrané společnosti. cs
dc.format 97 s. cs
dc.format.extent 979038 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject firemní identita cs
dc.subject filozofie organizace cs
dc.subject firemní komunikace cs
dc.subject firemní kultura cs
dc.subject firemní design cs
dc.subject produkt organizace cs
dc.subject firemní image cs
dc.subject corporate identity en
dc.subject corporate philosophy en
dc.subject corporate communications en
dc.subject corporate culture en
dc.subject corporate design en
dc.subject corporate product en
dc.subject corporate image en
dc.title Firemní kultura jako součást corporate identity vybrané společnosti cs
dc.title.alternative Corporate Culture as Part of Corporate Identity of the Chosen Company en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Navrátilová, Svatava
dc.date.accepted 2011-05-25
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with problems of corporate culture as a part of corporate identity of the chosen company. The aim is to analyse the current corporate identity of the chosen firm whereas the special regard is focused on corporate culture and internal communication. The theoretical part is concerned with corporate philosophy, four subsystems which are corporate communications, corporate culture, corporate design and corporate product, and finally is mentioned corporate image. The practical part analyses theoretical knowledge in particular company. The detailed analysis is performed on the basis of qualitative research in a way of structured interview with chosen employees of the company. In the project part there is on the basis of given information proposed a project leading to the improvement of the current state of corporate culture in the chosen company . en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communications Studies en
dc.identifier.stag 18411
dc.date.assigned 2010-12-01
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
opařilová_2011_dp.pdfBlocked 956.0Kb PDF View/Open
opařilová_2011_vp.doc 125Kb Microsoft Word View/Open
opařilová_2011_op.doc 123Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account