Vliv paliativní péče o nemocné v domácím prostředí na psychiku rodinných příslušníků

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv paliativní péče o nemocné v domácím prostředí na psychiku rodinných příslušníků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kolařík, Marek
dc.contributor.author Hašpicová, Zuzana
dc.date.accessioned 2012-03-09T21:39:14Z
dc.date.available 2012-03-09T21:39:14Z
dc.date.issued 2011-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16395
dc.description.abstract Cílem této práce je zmapovat vliv paliativní péče na psychiku rodinných příslušníků, kteří se snaží o nemocné postarat v domácím prostředí. V teoretické části své práce popisuji charakteristiku paliativní péče, základní místa pro poskytování paliativní péče a cílové skupiny pro hospicovou paliativní péči. Dále se zabývám problematikou psychologických aspektů péče z hlediska rodiny. Praktickou část tvoří kvalitativní výzkum, jehož hlavním úkolem je zjistit vliv dlouhodobé paliativní péče na rodinné příslušníky z hlediska emočních stavů, proměn vztahů v rámci rodiny, ale i změn ve vztazích s okolím. cs
dc.format 55s. (98 583 znaků) cs
dc.format.extent 21088137 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject domácí paliativní péče cs
dc.subject psychologické aspekty péče cs
dc.subject paliativní pacient cs
dc.subject pečující rodina cs
dc.subject paliative home care en
dc.subject psychological aspects of the care en
dc.subject paliative patient en
dc.subject family care en
dc.title Vliv paliativní péče o nemocné v domácím prostředí na psychiku rodinných příslušníků cs
dc.title.alternative The influence of paliative home care after the ill patients on psyche of dependents en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Balvín, Jaroslav
dc.date.accepted 2011-06-15
dc.description.abstract-translated The purpose of this thesis is monitoring the impact of paliative home care on mental status of family members who care for the ill patients at home. The theoretical part deals with the characteristics of paliative care and basic places where this care is provided. It also describes the target group for hospice paliative care. Attention is focused on psychological aspects of the care from the family view. The practical part is composed of qualitative research and main task is to find out the influence of the long paliative home care on psyche of dependents, changes in relationships with family and surroundings. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 19632
dc.date.assigned 2011-01-25
utb.result.grade A
local.subject pečující osoby cs
local.subject psychika cs
local.subject rodinná péče cs
local.subject paliativní péče cs
local.subject caregivers en
local.subject psychic en
local.subject family care en
local.subject palliative care en


Files in this item

Files Size Format View
hašpicová_2011_bp.pdf 20.11Mb PDF View/Open
hašpicová_2011_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
hašpicová_2011_op.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account