Chráněné dílny a jejich vliv na rozvoj a seberealizaci osob s mentálním postižením.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Chráněné dílny a jejich vliv na rozvoj a seberealizaci osob s mentálním postižením.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Marášková, Ivana
dc.contributor.author Červinková, Miluše
dc.date.accessioned 2012-03-09T21:58:35Z
dc.date.available 2012-03-09T21:58:35Z
dc.date.issued 2011-04-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16422
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu chráněných dílen na rozvoj a seberealizaci mentálně postižených osob. Má dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část vymezuje pojmy jako je zdravotní znevýhodnění, mentální retardace, socializace, vzdělávání osob s mentálním postižením a jejich uplatnění na trhu práce, činnost a význam chráněných dílen. Poznatky se opírají o odbornou literaturu, která je součástí seznamu. Cílem praktické části je zpracování získaných dat, která by pomohla objasnit, v čem spočívá vliv chráněných dílen Slunečnice na rozvoj a seberealizaci mentálně postižených zaměstnanců. cs
dc.format 144 s. (236 546 znaků) cs
dc.format.extent 3256674 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zdravotní znevýhodnění cs
dc.subject mentální retardace cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject zaměstnávání chráněné dílny cs
dc.subject volný trh práce cs
dc.subject health handicaps en
dc.subject mental retardation en
dc.subject education en
dc.subject employment en
dc.subject sheltered workshops en
dc.subject the free market of work en
dc.title Chráněné dílny a jejich vliv na rozvoj a seberealizaci osob s mentálním postižením. cs
dc.title.alternative Sheltered workshops and its influence on th development and personal fuhfilment of mental handicaped people. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vávrová, Soňa
dc.date.accepted 2011-06-06
dc.description.abstract-translated This thesis examines the impact of sheltered workshops for the development and fulfillment, mentally disabled persons. It has two parts: theoretical and practical ones. The theoretical part defines terms such as medical handicaps, mental retardation, socialization and education of persons with intellectual disabilities and their market of work and the importance of sheltered workshops. The findings are based on the literature, which is part of the list. The aim of the practical part is data processing, which would help clarify the impact of sheltered workshop called Sunflower development and fulfillment of mentally disabled workers. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 19312
dc.date.assigned 2011-01-20
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
červinková_2011_dp.pdf 3.105Mb PDF View/Open
červinková_2011_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
červinková_2011_op.doc 49Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account