Syndrom vyhoření u pomáhajících profesí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Syndrom vyhoření u pomáhajících profesí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Kratochvílová, Petra
dc.date.accessioned 2012-03-09T22:07:33Z
dc.date.available 2012-03-09T22:07:33Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16433
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou syndromu vyhoření v pomáhajících profesích, se zaměřením na zdravotní sestry v oboru kardiologie. První část se věnuje charakteristice syndromu vyhoření. Popisuje faktory, které ovlivňují jeho vznik, hlavní symptomy a ohrožené profese. Dále se zabývá supervizí, funkcemi a druhy supervize a jejími možnostmi ve zdravotnictví. Druhá část je zaměřena na průzkum a vyhodnocení dotazníků zdravotních sester pracujících na kardiologii. cs
dc.format 49 s. cs
dc.format.extent 903078 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Syndrom vyhoření cs
dc.subject pomáhající profese cs
dc.subject zdravotní sestra cs
dc.subject zátěžové faktory cs
dc.subject projevy cs
dc.subject diagnostika cs
dc.subject terapie cs
dc.subject prevence cs
dc.subject supervize cs
dc.subject zdravotnictví cs
dc.subject Burn-out syndrome en
dc.subject assisting professons en
dc.subject nurse en
dc.subject stressing factors en
dc.subject supervision en
dc.subject hesly care en
dc.title Syndrom vyhoření u pomáhajících profesí cs
dc.title.alternative Burn Out Syndrom in Helping Professions en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Olejníček, Antonín
dc.date.accepted 2011-06-07
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor work is to describe probleme of burn-out syndrome in assisting professions, mainly kardiologie in nurses. The first part is focused on the characteristics of burn-out syndrome. There are main factors described, that influence the beginning of this syndrome, main symptoms and endangered professinos. Futhermore, supervision is mentioned, including, functions and sort sof supervision, and possibillities of supervision in the health care. The sekond part is focused on survey and evaluation of questionnaires of nurses working in kardiology. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18100
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kratochvílová_2011_bp.pdf 881.9Kb PDF View/Open
kratochvílová_2011_vp.zip 13.01Kb Unknown View/Open
kratochvílová_2011_op.doc 25.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account