Využití PC ve výuce na střední škole

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití PC ve výuce na střední škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Svatava
dc.contributor.author Mrázková, Iveta
dc.date.accessioned 2010-07-13T22:47:03Z
dc.date.available 2010-07-13T22:47:03Z
dc.date.issued 2006-06-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1645
dc.description.abstract Cílem této práce je vytvoření moderního výukového programu pro střední odborní školu, tak aby studenti efektivně zvládli problematiku vysokofrekvenčního svařování. V teoretic-ké části se věnuji obecnému přínosu začlenění moderních technologii do výuky. Teoretická část je rozložena na dvě klíčové části: výkladová část a zpětná vazba výkladu - didaktický test . Výkladová část je praktické sloučení teoretických znalosti s praktickými ukázkami z výrobního procesů. V závěru práce je praktická ukázka vyhodnocení daného didaktické-ho testu na zdejší SPŠ Technologické. cs
dc.format 59 s. cs
dc.format.extent 1449463 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject výukový program cs
dc.subject vysokofrekvenční svařování cs
dc.subject dielektrikum cs
dc.subject elektrody cs
dc.subject tutorial program en
dc.subject high-frequency welding en
dc.subject dielectric en
dc.subject electrode en
dc.title Využití PC ve výuce na střední škole cs
dc.title.alternative The usage of pc in the educational process at Secondary School en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chudý, Štefan
dc.date.accepted 2006-06-30
dc.description.abstract-translated This study is aimed at creating a modern tutorial program for a secondary technical school so for the students to effectively master the figh-frequency welding process. The theoretical section is devoted to general benefits of including modern technologies in tutorial pro-gram The practical section is dividend into two key parts: explanatory and explanation feedback - a didactic test. The explanatory part combines theoretical knowledge and practi-cal examples from production processes. The study is concluded by practical example of evaluating a didactic test made at the local Secondary Technical School of Technology. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro střední školy cs
dc.thesis.degree-discipline Specialization in pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 4202
dc.date.assigned 2006-03-07
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
mrázková_2006_bp.pdfBlocked 1.382Mb PDF View/Open
mrázková_2006_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
mrázková_2006_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account