The Rescue Mission of Nicholas Winton and the New Life of the Rescued

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

The Rescue Mission of Nicholas Winton and the New Life of the Rescued

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janasová, Helena cs
dc.contributor.author Zvěřinová, Věra cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T22:27:42Z
dc.date.available 2012-03-09T22:27:42Z
dc.date.issued 2011-05-06 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16460
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je zdůraznit nepostradatelnost Nicholase Wintona a jeho týmu při záchraně československého židovstva. V první části bakalářská práce popisuje postavení Židů v Československu a ve Velké Británii za účelem nastínit historický kontext, ve kterém byla záchranná mise provedena. Ve druhé části se zaměřuje na postup záchranné mise, která vedla ke Kindertransportům. V poslední části se analyzuje, jak se vyvíjel život československých Židů v UK. Tyto tři části mají za úkol přinést ucelený pohled na tuto záchrannou misi. cs
dc.format 43 s. cs
dc.format.extent 1183101 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Bill Barazetti cs
dc.subject Československo cs
dc.subject Doreen Warriner cs
dc.subject Martin Blake cs
dc.subject Nicholas Winton cs
dc.subject pomoc cs
dc.subject Trevor Chadwick cs
dc.subject Velká Británie cs
dc.subject Židé cs
dc.subject Bill Barazetti en
dc.subject Czechoslovakia en
dc.subject Doreen Warriner en
dc.subject Martin Blake en
dc.subject Nicholas Winton en
dc.subject help en
dc.subject Trevor Chadwick en
dc.subject Great Britain en
dc.subject Jews en
dc.title The Rescue Mission of Nicholas Winton and the New Life of the Rescued cs
dc.title.alternative The Rescue Mission of Nicholas Winton and the New Life of the Rescued en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Přímal, Radim cs
dc.date.accepted 2011-06-16 cs
dc.description.abstract-translated The goal of my bachelor thesis is to show the importance of Nicholas Winton and his team in the salvage of Czechoslovakian Jews. In the first part it outlines the status of Jews in Czechoslovakia and Great Britain on purpose to adumbrate the historical context in which Winton's mission was performed. In the second part it describes the rescue mission that led to Kindertransports. In the final part, this thesis analyzes the development of life of Czechoslovakian Jews in UK. These three parts are intended to bring a comprehensive perspective on the rescue mission. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 19613
dc.date.assigned 2011-02-01 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
zvěřinová_2011_bp.pdf 1.128Mb PDF View/Open
zvěřinová_2011_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
zvěřinová_2011_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account