Migrace jako problém sociální pedagogiky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Migrace jako problém sociální pedagogiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vízdal, František
dc.contributor.author Hřibňák, Lukáš
dc.date.accessioned 2010-07-13T22:48:03Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:07Z
dc.date.issued 2006-04-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1650
dc.description.abstract V mé bakalářské práci jsem se zabýval problematikou migrace a možnostmi sociální pedagogiky při působení v této problematice. Položil jsem si dvě základní otázky: jaká je životní situace uprchlíků a jaké jsou možnosti sociální pedagogiky při práci s nimi. Dále jsem se v bakalářské práci zabýval pojmem "multikulturalismu" jako ideje harmonického soužití různých kultur, historickým vývojem migrace a jejími současnými trendy. Migraci jsem následně rozdělil na legální a nelegální a tu dále na porušování pobytového režimu cizinců a na ilegální překračování státní hranice. V praktické části mé práce jsem na základě zkušeností z práce u Služby cizinecké a pohraniční policie a dat sesbíraných během odborné stáže popsal životní situaci uprchlíků a nastínil možnosti sociální pedagogiky při práci s nimi, s cílem přivést je k samostatnému a zodpovědnému řešení jejich životní situace. cs
dc.format 42 s. cs
dc.format.extent 234582 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 28.04.2008
dc.subject Migrace cs
dc.subject multikulturalismus cs
dc.subject uprchlík cs
dc.subject tíživá životní situace cs
dc.subject zajištění cs
dc.subject poradenství cs
dc.subject Migration en
dc.subject multikulturalism en
dc.subject refugee en
dc.subject oppressive life situation en
dc.subject detention en
dc.subject counseling en
dc.title Migrace jako problém sociální pedagogiky cs
dc.title.alternative Migration as an issue of social pedagogy en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kraus, Blahoslav
dc.date.accepted 2006-06-22
dc.description.abstract-translated In my thesis, I have been engaged in problems of migration and possibilities of social pedagogy working in this field. I have put two main questions: what is the life situation of refugees and what are the possibilities of social pedagogy when working with them. Next in my thesis, I have mentioned and described a conception of "multiculturalism" as an idea of harmonic coexistence of different cultures, historical progression of migration and its contemprorary trends. I have devided migration into legal and illegal and then the last one into breaking of refugees' residence regime and illegal border crossing. In my practical part, I have depicted life possibilities of refugees on the base of my work experience with the alien and frontier police and the data collected during my special intership.I have also outlined the possibilities of social pedagogy when working with them with a view to lead them to independent and responsible solution of thein life situation. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4537
dc.date.assigned 2005-04-15
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
hřibňák_2006_bp.pdfBlocked 229.0Kb PDF View/Open
hřibňák_2006_vp.doc 22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account