Genderové stereotypy a rozdělení domacích prací v současném manželství

DSpace Repository

Language: English čeština 

Genderové stereotypy a rozdělení domacích prací v současném manželství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Šolcová, Barbora
dc.date.accessioned 2012-03-09T23:54:13Z
dc.date.available 2012-03-09T23:54:13Z
dc.date.issued 2011-04-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16573
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na genderové stereotypy v oblasti rodiny, především pak v rámci rozdělení výkonu domácích prací v současném manželství. Teoretická část mapuje vývoj genderových stereotypů v návaznosti na proměny rodiny a historii dělby práce. Současně obsahuje návrhy na odstraňování těchto stereotypů. Praktická část se věnuje zjišťování reálného rozdělení domácích prací v manželstvích z pohledu tří generací manželství včetně porovnání postojů obou pohlaví k dělbě domácích prací. cs
dc.format 77 s., přílohy 5 s. cs
dc.format.extent 646976 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject gender cs
dc.subject genderové stereotypy cs
dc.subject vytváření a odstraňování genderových stereotypů cs
dc.subject historie dělby práce cs
dc.subject slaďování práce a rodiny cs
dc.subject rozdělení domácích prací v současném manželství cs
dc.subject postoje žen a mužů k domácím pracím cs
dc.subject gender en
dc.subject gender stereotypes en
dc.subject forming and elimination of gender stereotypes en
dc.subject history of distribution of labour en
dc.subject reconciling work and family en
dc.subject housework distribution in present-day marriage en
dc.subject attitude of women and men towards housework en
dc.title Genderové stereotypy a rozdělení domacích prací v současném manželství cs
dc.title.alternative Gender stereotypes and house work distribution in today's marriage en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vlčková, Jiřina
dc.date.accepted 2011-06-09
dc.description.abstract-translated The thesis is aimed at gender stereotypes in families, mainly at housework distribution in present-day marriage. Its theoretical parts map the development of gender stereotypes in connection with family transformation and history of distribution of labour. Further it also suggests ways of eliminating these stereotypes. The practical part of the thesis investigates the real-world housework distribution within marriages from the point of view of three marriage generations, including a comparison of attitude of both sexes towards housework distribution. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18637
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade A
local.subject domácí práce cs
local.subject muži cs
local.subject ženy cs
local.subject house works en
local.subject men en
local.subject women en


Files in this item

Files Size Format View
šolcová_2011_bp.pdf 631.8Kb PDF View/Open
šolcová_2011_vp.zip 13.21Kb Unknown View/Open
šolcová_2011_op.doc 29Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account