Barva a její význam v corporate identity

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Barva a její význam v corporate identity

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křížek, Zdeněk
dc.contributor.author Mačát, Radek
dc.date.accessioned 2012-03-10T00:00:23Z
dc.date.available 2012-03-10T00:00:23Z
dc.date.issued 2011-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16586
dc.description.abstract Jednou ze základních funkcí marketingu je odlišit produkt, službu a firmu v očích zákazní-ků. Žijeme v turbulentní době, kdy jsou naše mozky denně bombardovány tisíci nabídkami a komerčními sděleními. Barva a komunikace barvou se stává nejvíce viditelnou součástí korporátní identity subjektů. Obsah bakalářské práce s názvem Barva a její význam v Corporate identity zkoumá barvu a její vztah k jednotlivým částem firemní identity. A vychází ze situace, že se dnes naše společnost stává čím dál více vizuálně zaměřenou. Cílem bakalářské práce je dokázat souvislosti mezi barvou v korporátní identitě a zapamatovatelností jednotlivých firem. Bakalářská práce by měla dokázat, že dobře zvolené korporátní barvy, které se konzistentně objevují v jednotlivých částech CI, jsou velkou devizou jednotlivých firem. cs
dc.format 83 s.(87785) cs
dc.format.extent 5359646 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject firemní identita cs
dc.subject barva cs
dc.subject firemní design cs
dc.subject design manuál cs
dc.subject firemní komunikace cs
dc.subject firemní produkt cs
dc.subject firemní kultura cs
dc.subject corporate identity en
dc.subject colour en
dc.subject corporate design en
dc.subject design manual en
dc.subject corporate communication en
dc.subject corporate product en
dc.subject corporate culture en
dc.title Barva a její význam v corporate identity cs
dc.title.alternative Colour and its Meaning in Corporate Identity en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Illík, Rostislav
dc.date.accepted 2011-05-25
dc.description.abstract-translated One of the basic marketing function is to distinguish a product, service and a company in customers'eyes. We live in a turbulent time where our brains are bombarded with thou-sands of offers and commercial statements every day. Communication by colour and colour itself is becoming one of the most visible part of corporate identity. Content of my Bachelor's dissertation under the name "Colour and its corporate identity significance" investigates colour and its relation to the particular segments of a company identity. It results from a general situation that our society is becoming more and mo-re visually orientated. Intention of the Bachelor's dissertation is to demonstrate connection between corporate identity colour and of memorability of individual companies. The Bachelor's dissertation should prove that well-taken colours which consistently appear in particular sections of CI are the main device of individual companies. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communications Studies en
dc.identifier.stag 18700
dc.date.assigned 2010-12-01
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
mačát_2011_bp.pdf 5.111Mb PDF View/Open
mačát_2011_vp.doc 116Kb Microsoft Word View/Open
mačát_2011_op.doc 124Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account