Vliv současné rodiny na výchovu dětí a mládeže

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv současné rodiny na výchovu dětí a mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín cs
dc.contributor.author Martinka, Tomáš cs
dc.date.accessioned 2012-03-10T00:24:12Z
dc.date.available 2012-03-10T00:24:12Z
dc.date.issued 2011-04-22 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16631
dc.description.abstract Práce se zabývá rodinou, jejím vývojem, výchovou dětí, podobou rodiny současné a jejímu vlivu na proces výchovy a socializace jedince. Snahou je analýza současné rodiny, její struktura a role jejích členů. Zabývá se hledáním a rozborem faktorů, které výchovu v dnešní rodině nejvíce ovlivňují. cs
dc.format 62 s. (107160 znaků) cs
dc.format.extent 495398 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Rodina cs
dc.subject současná rodina cs
dc.subject moderní rodina cs
dc.subject výchova cs
dc.subject socializace cs
dc.subject děti cs
dc.subject rodiče cs
dc.subject funkce rodiny cs
dc.subject matka cs
dc.subject otec cs
dc.subject demografické údaje o rodině cs
dc.subject rodinné prostředí cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject masmédia cs
dc.subject sňatečnost cs
dc.subject rozvodovost cs
dc.subject porodnost cs
dc.subject prostředí cs
dc.subject konzumní způsob života cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject zdravý životní styl cs
dc.subject hodnota cs
dc.subject rizikové faktory cs
dc.subject vývoj rodiny cs
dc.subject Family en
dc.subject current family en
dc.subject modern family en
dc.subject education en
dc.subject socialization en
dc.subject children en
dc.subject parents en
dc.subject the family en
dc.subject mother en
dc.subject father en
dc.subject family demographics en
dc.subject family background en
dc.subject lifestyle en
dc.subject media en
dc.subject marriage en
dc.subject divorce en
dc.subject birth en
dc.subject environment en
dc.subject consumerism en
dc.subject unemployment en
dc.subject healthy lifestyle en
dc.subject value en
dc.subject risk factors en
dc.subject family development en
dc.title Vliv současné rodiny na výchovu dětí a mládeže cs
dc.title.alternative The impact of the current family on education children and youth. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Fejová, Ludmila cs
dc.date.accepted 2011-06-07 cs
dc.description.abstract-translated The work deals with the family, it's development, rating children, the current formo f the family and it's influence on the proces sof education and socialization of individuals. The aim is to analyze the contemporary family, it's structure and role sof it's members. It deals with the searching and analysis of the factors that rating a family in today's most affecting. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18244
dc.date.assigned 2010-04-30 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
martinka_2011_bp.pdf 483.7Kb PDF View/Open
martinka_2011_vp.doc 28.5Kb Microsoft Word View/Open
martinka_2011_op.doc 31Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account