Sexuální výchova a osvěta jedinců s mentální retardací

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sexuální výchova a osvěta jedinců s mentální retardací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nedoma, Ivan
dc.contributor.author Kopřivová, Jana
dc.date.accessioned 2012-03-10T00:52:02Z
dc.date.available 2012-03-10T00:52:02Z
dc.date.issued 2011-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16676
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o problematice sexuální výchovy a osvěty jedinců s mentální retardací. Upozorňuje na důležitost sexuální osvěty mentálně postižených, která je nenahraditelná z hlediska prevence patologických jevů, především sexuálního zneužívání. Zjišťuje, jaké mají lidé s mentálním postižením znalosti v oblasti sexuální výchovy, jak těmto znalostem rozumí. Přibližuje názory klientů na partnerství a sexualitu a odhaluje, zda mají zájem o sexuální, partnerský a vlastní rodinný život. Jejím záměrem je též prozkoumat, z jakých zdrojů čerpají klienti s mentální retardací informace o sexualitě. Otevírá téma sexuálního obtěžování a zneužívání a usiluje o nalezení odpovědi na otázku, zda se někdy setkali s tímto negativním jevem. cs
dc.format 75 s. cs
dc.format.extent 982649 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Mentální retardace cs
dc.subject sexualita mentálně postižených jedinců cs
dc.subject sexuální zneužívání cs
dc.subject sexuální výchova a osvěta cs
dc.subject Mental retardation en
dc.subject sexuality of mentally disabled people en
dc.subject sex abuse en
dc.subject sex education and edification en
dc.title Sexuální výchova a osvěta jedinců s mentální retardací cs
dc.title.alternative Sex education and edification of individuals with mental retardation en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kalivodová, Zuzana
dc.date.accepted 2011-06-07
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the issue of sexual education among mentaly retarded individuals. It is focused on the importance of sexual education for mentaly disabled people and it stresses it's irreplaceability in the context of pathology prevention, especialy sexual abuse. This bachelor thesis tries to find out level and specificity of partnership and sexual knowledge among mentaly disabled individuals and their understanding of these particular topics. It brings together clients opinion about partnership and sexuality, and it reveals whether these people are interested in sexual, partner and family life. Intention of this thesis is also to investigate how clients enrich their information about sexuality and what sources they use. This bachelor thesis also opens up topic of sexual harassment and abuse and intents to find out wheter the studied clients have ever met this negative phenomenon. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18073
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade A
local.subject mentálně postižení cs
local.subject sexualita cs
local.subject people with mental disabilities en
local.subject sexuality en


Files in this item

Files Size Format View
kopřivová_2011_bp.pdf 959.6Kb PDF View/Open
kopřivová_2011_vp.doc 16Kb Microsoft Word View/Open
kopřivová_2011_op.doc 33.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account