Partnerství versus manželství v 21. století

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Partnerství versus manželství v 21. století

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kroutilová Nováková, Radana
dc.contributor.author Vachová, Ivana
dc.date.accessioned 2012-03-10T00:54:01Z
dc.date.available 2012-03-10T00:54:01Z
dc.date.issued 2011-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16682
dc.description.abstract V názvu práce stavím partnerství a manželství proti sobě jako možnost volby, alternativu partnerského soužití. Kvalita a stabilita partnerského soužití patří k nejsledovanějším a nejdiskutovanějším tématům sociologů, psychologů, demografů a jiných odborníků z různých společenských věd, kteří si kladou podobnou otázku, a sice, jaké jsou postoje k jednotlivým typům soužití? Polostrukturovaným rozhovorem s respondenty zjišťuji, jaké jsou jejich názory na uvedené typy soužití, jaký význam přisuzují autonomii a osobní identitě, jaké role se podle nich uplatňují v manželství a v partnerství a jaké jsou nároky na institut závazku. cs
dc.format 64 s. (16 264 znaků) cs
dc.format.extent 1833284 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject manželství cs
dc.subject partnerství cs
dc.subject nesezdané soužití cs
dc.subject autonomie cs
dc.subject osobní identita cs
dc.subject marriage en
dc.subject partnership en
dc.subject cohabitation en
dc.subject autonomy en
dc.subject personal identity en
dc.title Partnerství versus manželství v 21. století cs
dc.title.alternative Partnership versus marriage in the 21. century en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Opatrný, Pavel
dc.date.accepted 2011-06-17
dc.description.abstract-translated In the title of the thesis I am building a partnership and marriage to each other as an option, an alternative life of couples. The quality and stability of partner co-existence belongs to the most viewed and most discussed topics of sociologists, psychologists, demographers and other experts from various social sciences, who ask a similar question, namely what are the attitudes of the various types of co-existence? Using the semistructured interview with the respondents I find out what are their views on the types of coexistence, the importance attributed to autonomy and personal identity, what roles are applied in their marriage and partnership, and what are the requirements for institute of commitment. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 19840
dc.date.assigned 2011-01-25
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
vachová_2011_bp.pdf 1.748Mb PDF View/Open
vachová_2011_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
vachová_2011_op.zip 15.34Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account