Formy diskriminace lesbických žen a gay mužů ve společnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Formy diskriminace lesbických žen a gay mužů ve společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Komžíková, Jana
dc.date.accessioned 2012-03-10T01:27:26Z
dc.date.available 2012-03-10T01:27:26Z
dc.date.issued 2011-04-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16713
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je zjistit názory a zkušenosti homosexuální menšiny na postoj majoritní společnosti vůči nim. V teoretické části své práce se zabývám pojmy, které souvisí s homosexualitou, příčinami jejího vzniku, léčbou homosexuality, homosexualitou v sociálním kontextu a to i celoevropském, dále pak otázkou homosexuality a služby v armádě. V neposlední řadě se práce zabývá registrovaným partnerstvím a postoji některých čelních politických představitelů našeho státu. Praktická část je zaměřena na vyhodnocení anonymního dotazníkového průzkumu, ve kterém jsem zjišťovala názory homosexuální minority na postoj většinové společnosti k nim a současně názory na registrované partnerství a osvojení dětí. cs
dc.format 63 s. cs
dc.format.extent 1809650 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Homosexualita cs
dc.subject společnost cs
dc.subject coming out cs
dc.subject diskriminace cs
dc.subject homofobie cs
dc.subject armáda cs
dc.subject registrované partnerství cs
dc.subject Homosexuality en
dc.subject society en
dc.subject coming out en
dc.subject discrimination en
dc.subject homophobia en
dc.subject army en
dc.subject registered partnership en
dc.title Formy diskriminace lesbických žen a gay mužů ve společnosti cs
dc.title.alternative Forms of discrimination against lesbians and gay men in the society en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vaňková, Zdeňka
dc.date.accepted 2011-06-07
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to find out views and experiences of the homosexual minority. The theoretical part deals with basic topics related to homosexuality, causes of homosexuality, the treatment of homosexuality, then homosexuality in a social context, the view of the EU Parliament, the law on registered partnership and the service of homosexuals in army. The practical part is focused on views and experiences of the homosexual minority found by the anonymous survey. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18066
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
komžíková_2011_bp.pdf 1.725Mb PDF View/Open
komžíková_2011_vp.zip 13.08Kb Unknown View/Open
komžíková_2011_op.doc 34.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account