Aplikace systému kritických kontrolních bodů HACCP při výrobě pitné vody

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aplikace systému kritických kontrolních bodů HACCP při výrobě pitné vody

Show full item record

No preview available
Title: Aplikace systému kritických kontrolních bodů HACCP při výrobě pitné vody
Author: Baný, Jaroslav
Advisor: Sukop, Svatopluk
Abstract: Diplomová práce na téma ?Aplikace systému kritických kontrolních bodů HACCP při výrobě pitné vody? se zabývá základní charakteristikou vody, základními legislativními regulativy v oblasti pitné vody a pojmy v oblasti pitné vody. Dále se zabývá analýzou rizika, zejména metodou kontrolních kritických bodů HACCP, kdy pojednává o principu a legislativě. Taktéž se stručně věnuje projektu WaterRisk. V praktické části se diplomová práce věnuje Úpravně vody v Koryčanech. Je zde proveden popis úpravny vody, povodí a technologie. Cílem diplomové práce je provést analýzu rizik a to metodou kritických kontrolních bodů HACCP, která je provedena v praktické části. Při této analýze je postupováno dle metodiky k HACCP, kdy je zde vymezena výrobní činnost, sestaven výrobní diagram, stanoveny kritické kontrolní body, kontrolní verifikační bod a stanoveny nápravná opatření pro kritické kontrolní body. Analýza je provedena pro každou technologickou část zvlášť, kdy každá část má své zhodnocení, ale v závěru jsou prezentovány vý-sledky komplexně. V závěrečné části uvádím doporučení ke zvýšení bezpečnosti vyráběné pitné vody a také celkové shrnutí diplomové práce. V přílohách jsou uvedeny rozbory vody za rok 2010 a návrh kontrolního listu pro kritické kontrolní body a kontrolní verifikační bod.
URI: http://hdl.handle.net/10563/16739
Date: 2011-05-20
Availability: Bez omezení
Department: Ústav chemie
Discipline: Řízení technologických rizik
Grade for thesis and defense: A 22323


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
baný_2011_dp.pdf 11.75Mb PDF View/Open
baný_2011_vp.doc 96.5Kb Microsoft Word View/Open
baný_2011_op.doc 101.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account