Projekt zvýšení úrovně marketingového řízení ve firmě PEGA, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zvýšení úrovně marketingového řízení ve firmě PEGA, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Schlezingerová, Andrea
dc.date.accessioned 2010-07-13T22:55:00Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1673
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá projektem zvýšení úrovně marketingového řízení ve firmě PEGA, a.s Práce je rozdělena do tří hlavních částí. Teoretická část pojednává o problematice marketingového řízení firem. V analytické části je charakterizována společnost PEGA, následuje analýza marketingového mixu, SWOT analýza a Porterova analýza. Na základě provedených analýz je zhodnocen současný stav marketingového řízení ve firmě a v projektové části jsou navržena opatření, která povedou ke zvýšení úrovně marketingového řízení ve firmě. Projekt je podroben nákladové a rizikové analýze. cs
dc.format 74 s., 6 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2413360 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 09.05.2036
dc.subject marketingové řízení cs
dc.subject marketingová koncepce cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject textilní průmysl cs
dc.subject marketing management en
dc.subject marketing conception en
dc.subject marketing mix en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Porter's analysis en
dc.subject competitiveness en
dc.subject textile industry en
dc.title Projekt zvýšení úrovně marketingového řízení ve firmě PEGA, a.s. cs
dc.title.alternative The project of marketing management improvement in PEGA, joint-stock company en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kramoliš, Jan
dc.date.accepted 2006-05-30
dc.date.vskp-available 2036-05-09
dc.description.abstract-translated The master thesis deals with the project of marketing management improvement in PEGA, joint-stock company. The work is divided into three main parts. The theoretical part discusses the questions of marketing management of companies. PEGA company is presented in the analytical part. After that marketing mix analysis, SWOT analysis and Porter's analysis follow. Also the present state of marketing management in PEGA company is evaluated and based on results of analyses suggestions and recommendation there are formulated in the project part. The project is suggested for purpose of marketing management improvement in company. The project is subjected to costs and risk analysis. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3718
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
schlezingerová_2006_dp.pdfBlocked 2.301Mb PDF View/Open
schlezingerová_2006_vp.doc 38.5Kb Microsoft Word View/Open
schlezingerová_2006_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account