Sociální jistoty

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociální jistoty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Radvan, Eduard
dc.contributor.author Miklošová, Jana
dc.date.accessioned 2012-03-10T01:44:10Z
dc.date.available 2012-03-10T01:44:10Z
dc.date.issued 2011-04-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16740
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje problematice zajištění sociálních jistot v době nástupu krize sociálního státu. Podává stručnou charakteristiku základních pojmů, jako jsou sociální jistoty, sociální rizika a sociální spravedlnost. Přináší základní informace o sociálním státě a sociální politice v České republice. Nastiňuje trendy ve vývoji sociálního státu. Dále přibližuje úkol sociální pedagogiky jako nástroje motivace jednotlivce k odpovědnosti za zajištění a ochranu svých sociálních jistot. Součástí práce je drobný sociologický průzkum, jehož cílem je zjistit, co je považováno ve zkoumané sociální skupině za sociální jistoty a jaká je jejich hierarchie. cs
dc.format 65 cs
dc.format.extent 1275507 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociální jistoty cs
dc.subject sociální rizika cs
dc.subject sociální spravedlnost cs
dc.subject krize sociálního státu cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject Social security en
dc.subject social risk en
dc.subject social justice en
dc.subject the crisis of the welfare state en
dc.subject social pedagogy en
dc.title Sociální jistoty cs
dc.title.alternative Social security en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vavřík, Michal
dc.date.accepted 2011-06-09
dc.description.abstract-translated This bachelor work is addressed guarantee of social security in the onset of the welfare state. It gives a brief description of basic concepts such as social security, social risk and social justice. It provides an essential framework about the welfare state and social policy in the Czech Republic. Trends in the welfare state are also simply drawn up. Furthermore, the task of social education as a tool for motivating individual responsibility for securing and protecting their social security is mentioned. A minute sociological research as a part of this work is aimed to identify general meaning about social security in selected social group and to show its hierarchy. en
dc.description.department Katedra společenských věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18301
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
miklošová_2011_bp.pdf 1.216Mb PDF View/Open
miklošová_2011_vp.doc 28.5Kb Microsoft Word View/Open
miklošová_2011_op.doc 38.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account