Postoje mužů a žen k problematice genderové rovnosti a jejich argumentace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Postoje mužů a žen k problematice genderové rovnosti a jejich argumentace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vavřík, Michal
dc.contributor.author Heverová, Alžběta
dc.date.accessioned 2012-03-10T01:55:03Z
dc.date.available 2012-03-10T01:55:03Z
dc.date.issued 2011-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16757
dc.description.abstract Bakalářská práce zpracovává problematiku postojů a argumentace mužů a žen k problematice genderové rovnosti. V úvodní části je zpracován teoretický základ v oblasti genderu. Navazující praktická část se zabývá zpracováním a vyhodnocením výzkumu zaměřeného na problematiku genderu. cs
dc.format 57 cs
dc.format.extent 511378 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pohlaví cs
dc.subject gender cs
dc.subject feminita cs
dc.subject maskulinita cs
dc.subject androgynie cs
dc.subject genderová identita cs
dc.subject genderové role cs
dc.subject genderové stereotypy cs
dc.subject genderová socializace cs
dc.subject rodinné vztahy a komunikace cs
dc.subject rodičovské postoje a očekávání cs
dc.subject dělba rolí cs
dc.subject ženská práce cs
dc.subject genderová diskriminace cs
dc.subject Gender en
dc.subject feminity en
dc.subject gender identity en
dc.subject gender role en
dc.subject gender stereotype en
dc.subject gender socialization en
dc.subject family relations a communication en
dc.subject parental attitudes and expectations en
dc.subject role division en
dc.subject woman work en
dc.subject gender discrimination en
dc.title Postoje mužů a žen k problematice genderové rovnosti a jejich argumentace cs
dc.title.alternative Gender Attitudes of Men and Women and Their Argumentation en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dolák, Antonín
dc.date.accepted 2011-06-06
dc.description.abstract-translated The bachelor work deals with attitudes and argumentation of men and women regarding a gender equality. A theoretical ground of a gender area is worked up in the preliminary part. The next practical part is aimed at a gender research processing and assessment. en
dc.description.department Katedra společenských věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17991
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade C
local.subject rovnost mužů a žen cs
local.subject genderová rovnost cs
local.subject gender equality en


Files in this item

Files Size Format View
heverová_2011_bp.pdf 499.3Kb PDF View/Open
heverová_2011_vp.zip 16.93Kb Unknown View/Open
heverová_2011_op.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account