Sociopsychologické faktory ovlivňující prostituční chování, její zátěž, problémy a východiska

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociopsychologické faktory ovlivňující prostituční chování, její zátěž, problémy a východiska

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olejníček, Antonín
dc.contributor.author Beranová, Lenka
dc.date.accessioned 2012-03-10T02:52:32Z
dc.date.available 2012-03-10T02:52:32Z
dc.date.issued 2011-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16826
dc.description.abstract Práce je věnována problematice zvané prostituce. Je členěna do pěti částí. V první kapitole je vymezen pojem prostituce, v druhé části popsána historie. Výklad ve třetí části je o motivaci, příčinách a formách prostituce, na to navazuje čtvrtá část, která popisuje aspekty prostituce a východiska z prostituce. Zde najdeme zmínku o trestné činnosti, problémech prostituce a prevenci. A také o pomáhajících organizacích, psychosociálních službách a prácí streetworkerů. V poslední kapitole jsou zachyceny tři příběhy prostitutek, které toto řemeslo poznaly na svoji vlastní kůži. cs
dc.format 41 s. cs
dc.format.extent 248836 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Prostituce cs
dc.subject sociální a psychologické faktory cs
dc.subject prevence cs
dc.subject Prostitution en
dc.subject social a psychological factors en
dc.subject prevention en
dc.title Sociopsychologické faktory ovlivňující prostituční chování, její zátěž, problémy a východiska cs
dc.title.alternative Social and psychological factors affecting prostitution behaviour, her stress, problems and data en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Macháčková, Pavla
dc.date.accepted 2011-06-06
dc.description.abstract-translated This thesis is devoted to the issue called prostitution. It is divided into five parts. The first part defines the concept of prostitution. In the second part describes the history. Interpretation in the third part of the motivation, causes and forms of prostitution, it follows the fourth part, which discusses aspects of prostitution and bases of prostitution. Here we find mention of the crime problems and prevention of prostitution. And the helping organizations, psychosocial services, and street works. In the last part, captured three stories of prostitutes who have identified this craft on their own skin. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17718
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade C
local.subject psychosociální pomoc cs
local.subject streetwork cs
local.subject prostitutky cs
local.subject psychosocial aid en
local.subject streetwork en
local.subject female prostitutes en


Files in this item

Files Size Format View
beranová_2011_bp.pdf 243.0Kb PDF View/Open
beranová_2011_vp.doc 24Kb Microsoft Word View/Open
beranová_2011_op.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account