Monitoring obsahu biogenních aminů ve vybraných fermentovaných potravinách živočišného původu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Monitoring obsahu biogenních aminů ve vybraných fermentovaných potravinách živočišného původu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buňka, František cs
dc.contributor.author Zálešáková, Ludmila cs
dc.date.accessioned 2012-03-10T02:53:24Z
dc.date.available 2012-03-10T02:53:24Z
dc.date.issued 2011-05-20 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16828
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce bylo sledovat obsah biogenních aminů ve vybraných vzorcích fermentovaných potravin živočišného původu získané z běžné obchodní sítě a sledovat jejich změny během chladírenského skladování. Obsah biogenních aminů byl monitorován bezprostředně po zakoupení a na konci doby minimální trvalivosti, resp. použitelnosti. Třetí odběrový termín byl volen tak, aby byl přibližně uprostřed výše zmíněných termínů. Ke stanovení biogenních aminů byla využita iontově-výměnná kapalinová chromatografie s fotometrickou detekcí. Při chladírenském skladování bylo zjištěno, že dochází k nárůstu koncentrace biogenních aminů a tato koncentrace byla vždy nejvyšší na konci doby minimální trvanlivosti, resp. použitelnosti. Nejvyšší obsah biogenních aminů byl zaznamenán u sýrů ementálského typu a sýru zrajících pod mazem, kde množství přesáhlo hodnoty 1000 mg kg-1. Taková množství již mohou představovat zdravotní riziko pro konzumenty. U sýrů s plísní na povrchu byly obsahy biogenních aminů nízké. cs
dc.format 73 s. 2 cs
dc.format.extent 2271417 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject biogenní aminy cs
dc.subject polyaminy cs
dc.subject fermentované potraviny cs
dc.subject iontově-výměnná kapalinová chromatografie cs
dc.subject biogenic amines en
dc.subject polyamines en
dc.subject fermented foods en
dc.subject ion exchange liquid chroma-tography en
dc.title Monitoring obsahu biogenních aminů ve vybraných fermentovaných potravinách živočišného původu cs
dc.title.alternative Monitoring of Biogenic Amines Content in Selected Fermented Foods of Animal Origin. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Wunderlichová, Leona cs
dc.date.accepted 2011-05-30 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this work was to observe content of biogenic amines in selected samples of fermented foods of animal origin obtained from common market and to monitor their changes during storage at 6°C. The content of biogenic amines was noted immediately after the purchase and at the end of the shelf-life. The third time of sampling was chosen to be approximately in the middle of the terms mentioned above. To determine the biogenic amines, ion exchange liquid chromatography with photometric detection was used. During the cold storage, increasing concentration of biogenic amines was detected. This concentra-tion was always higher than at the end of the shelf-life. The highest content of biogenic amines was recorded in Swiss cheeses and smear cheeses, in which the amount exceeded 1000 mg kg-1. Such concentrations may infer a health risk for consumers. Low content of biogenic amines was detected in cheeses with white mould on the surface. en
dc.description.department Ústav biochemie a analýzy potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/196 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 21580
dc.date.assigned 2011-02-25 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
zálešáková_2011_dp.pdf 2.166Mb PDF View/Open
zálešáková_2011_vp.doc 94Kb Microsoft Word View/Open
zálešáková_2011_op.doc 101Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account