"PC speak" - nový trend v komunikaci mladé generace

DSpace Repository

Language: English čeština 

"PC speak" - nový trend v komunikaci mladé generace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Hubková, Šárka
dc.date.accessioned 2012-03-10T02:57:16Z
dc.date.available 2012-03-10T02:57:16Z
dc.date.issued 2011-04-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16835
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na současnou mladou generaci, která se vyznačuje značným zaujetím pro nové informační a komunikační technologie. Ve čtyřech kapitolách této práce jsou popsány nejdůležitější aspekty virtuální komunikace. Byly zde objasňovány pojmy jako internetový komunikační slovník nebo sociální sítě, včetně důvodů jejich velké popularity, psychologické zvláštnosti a také sociální kontext. Zároveň jsou zde popsána rizika a nebezpečí v podobě internetové šikany, kybergroomingu, zneužití osobních údajů V návaznosti na tyto nebezpečné komunikační aktivity jsem se pokusila popsat možné prevence zmíněných rizik z hlediska rodiny, školy a dalších institucí zabývajících se touto činností. V poslední části bakalářské práce byl proveden průzkum formou dotazníkového šetření, který poukázal na některé charakteristické rysy současné mládeže. cs
dc.format 75 cs
dc.format.extent 741700 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Internet cs
dc.subject mladá generace cs
dc.subject virtuální komunikace cs
dc.subject sociální sítě cs
dc.subject anonymita cs
dc.subject nebezpečné komunikační praktiky cs
dc.subject rodina cs
dc.subject bezpečný internet cs
dc.subject volnočasové aktivity cs
dc.subject Internet en
dc.subject young generation en
dc.subject virtual communication en
dc.subject social networks en
dc.subject anonymity en
dc.subject hazardous communication practises en
dc.subject family en
dc.subject safe internet en
dc.subject leisure activities en
dc.title "PC speak" - nový trend v komunikaci mladé generace cs
dc.title.alternative "PC speak" - the new trend in comunication of young generation. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Machuta, Jan
dc.date.accepted 2011-06-08
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is concentrated on contemporary young generation, characterized by considerable passion for new information and communication technology. In four parts of this thesis are described the most important aspects of virtual communication. There were clasified terms like internet communication dictionary or social networks including the reasons of their big popularity, psychologist specialities and social context too. There are also described risks and danger as cyberbullying, cyber grooming, misuse of personal data Further to this dangerous communication activities I tried to describe possible prevention of these mentioned risks, in term of family, school and other institutes dealing with this function. In the last part of this bachelor thesis was conducted survey by questionnaire, which pointed on some characteristic features of contemporary young generation. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18034
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade A
local.subject PC speak cs
local.subject internetová komunikace cs
local.subject PC speak en
local.subject Internet communication en


Files in this item

Files Size Format View
hubková_2011_bp.pdf 724.3Kb PDF View/Open
hubková_2011_vp.doc 28Kb Microsoft Word View/Open
hubková_2011_op.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account