Postoj vybraných profesí k cizincům na Zlínsku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Postoj vybraných profesí k cizincům na Zlínsku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hladík, Jakub
dc.contributor.author Salvet, Michal
dc.date.accessioned 2012-03-10T03:41:38Z
dc.date.available 2012-03-10T03:41:38Z
dc.date.issued 2011-05-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16887
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou migrace, podmínkami vstupu a pobytu cizinců na území České republiky, uvádí statistické počty cizinců na Zlínsku. Práce se dále zabývá multikulturním prostředím a začleňováním cizinců do společnosti.Rozebírá pojmy národ, etnikum, rasa a druhy intolerantní chování. V praktické části jsou kvantitativním výzkumem, formou dotazníků, zkoumány postoje pracovníků vybraných profesí k cizincům na Zlínsku. cs
dc.format 62 s., 2 s. příloh cs
dc.format.extent 1629268 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject migrace cs
dc.subject cizinci cs
dc.subject přechodný a trvalý pobyt cs
dc.subject multikultura cs
dc.subject asimilace cs
dc.subject akulturace cs
dc.subject etnikum cs
dc.subject národ cs
dc.subject rasa cs
dc.subject intolerance cs
dc.subject xenofobie cs
dc.subject rasismus cs
dc.subject segregace cs
dc.subject antisemitismus cs
dc.subject nacionalismus cs
dc.subject vlastenectví cs
dc.subject migration en
dc.subject foreigners en
dc.subject temporary and permanent residency en
dc.subject multiculturalism en
dc.subject assimilation en
dc.subject acculturation en
dc.subject ethnicity en
dc.subject nation en
dc.subject race en
dc.subject intolerance en
dc.subject xenophobia en
dc.subject racism en
dc.subject segregation en
dc.subject anti-Semitism en
dc.subject nationalism en
dc.subject patriotism en
dc.title Postoj vybraných profesí k cizincům na Zlínsku cs
dc.title.alternative The position of certain professions to foreigners in Zlin en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Novotná, Jarmila
dc.date.accepted 2011-06-15
dc.description.abstract-translated This thesis deals with issues of migration, conditions of entry and residence of foreigners in the Czech Republic, provides the statistical numbers of foreigners in Zlin. The paper also deals with the multicultural environment and integration of foreigners into společnosti.Rozebírá terms nation, ethnicity, race and species intolerant behavior. The practical part of quantitative research, using questionnaires, examined attitudes of workers in selected professions for foreigners in Zlin. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 19752
dc.date.assigned 2011-01-25
utb.result.grade B
local.subject začlenění imigrantů cs
local.subject Zlín (Česko) cs
local.subject integration of immigrants en
local.subject Zlín (Czechia) en


Files in this item

Files Size Format View
salvet_2011_bp.pdf 1.553Mb PDF View/Open
salvet_2011_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
salvet_2011_op.zip 144.5Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account