Pohádka jako významný socializační prvek dítěte

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Pohádka jako významný socializační prvek dítěte

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav cs
dc.contributor.author Cibulec, Tomáš cs
dc.date.accessioned 2012-03-10T04:12:50Z
dc.date.available 2012-03-10T04:12:50Z
dc.date.issued 2011-04-29 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16937
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je Pohádka jako významný socializační prvek dítěte. Jednotlivé kapitoly popisují historii pohádek, její hlavní rysy, funkce a vlivy, které na děti působí během jejich vývoje. Definována je zde také dětská fantazie a představivost, na které má pohádka velký vliv. Součástí práce je praktická část, která obsahuje výzkumné šetření, které pomocí dotazníku ověřovalo stanovené hypotézy týkající se dětí, ale i rodičů a jejich vztahu k pohádkám. cs
dc.format 55 s. (77 465 znaků bez mezer) cs
dc.format.extent 337810 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Pohádka cs
dc.subject vývoj dítěte cs
dc.subject vliv cs
dc.subject fantazie cs
dc.subject představivost cs
dc.subject rodič cs
dc.subject Fairytale en
dc.subject child development en
dc.subject influence en
dc.subject fantasy en
dc.subject imagination en
dc.subject parent en
dc.title Pohádka jako významný socializační prvek dítěte cs
dc.title.alternative Fairytale as an important element of the socialization of the child en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše cs
dc.date.accepted 2011-06-06 cs
dc.description.abstract-translated Topics of presented Bachelors thesis is Fairytale as an important element of the socialization of the child. Chapters describe history of fairy tales, their main features, functions and influences touching the children during thein development. Also child's fantasy and imagination, which is under strong influence of fairy tale has been defined. The thesis includes also a investigation, with research using a questionnaire as a means of proof of the premises set at the beginning of this research. The questionary looks for relationship between parents, their children and the fairy tales. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17749
dc.date.assigned 2010-04-30 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
cibulec_2011_bp.pdf 329.8Kb PDF View/Open
cibulec_2011_vp.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open
cibulec_2011_op.doc 28.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account