Možnosti využití hiporehabilitace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Možnosti využití hiporehabilitace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurtíková, Michaela cs
dc.contributor.author Stuchlíková, Petra cs
dc.date.accessioned 2012-03-10T04:22:05Z
dc.date.available 2012-03-10T04:22:05Z
dc.date.issued 2011-05-06 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16954
dc.description.abstract V teoretické části své práce se zabývám hiporehabilitací a jejím rozdělením, předně se pak věnuji paravoltiži, jako jednou z částí hiporehabilitace, kterou dále zkoumám ve své prak-tické části. Paravoltiž je jednou z rehabilitačních metod vycházejících z pedagogicko-psychologických aktivit s pomocí koní a zároveň jednou z disciplín parajezdectví. Jedinec se zdravotním znevýhodněním (paravoltižér) vykonává pod zdravotním dozorem na nesed-laném koni gymnastické cviky. Pro výzkum jsem si zvolila cvičence s mentální retardací a poruchami koordinace, na nichž budu zkoumat působení paravoltiže. cs
dc.format 67 s. (znaky bez mezer 65 712) cs
dc.format.extent 2850570 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Hiporehabilitace cs
dc.subject Paravoltiž cs
dc.subject Parajezdectví cs
dc.subject Paravoltižér cs
dc.subject Mentální retardace cs
dc.subject Hiporehabilitation en
dc.subject Paravoltiž en
dc.subject Parajezdectví en
dc.subject Paravoltižér en
dc.subject Mental retardation en
dc.title Možnosti využití hiporehabilitace cs
dc.title.alternative Possibilities of Hiporehabilitation en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kitliňská, Jana cs
dc.date.accepted 2011-06-13 cs
dc.description.abstract-translated The theoretical part of this thesis deals with hippotherapy and its division. First of all, this work deals Paravoltiž as a one part of hipporehabilitation which further examine in the practical part. Paravoltiž is one of the rehabilitation methods which are based on educatio-nal and psychological activities with horses and also one of the disciplines of parajezdectví. A person who is physically handicapped (paravoltižér) exercise under medical supervision on saddleless horse which is gymnastic exercise. In the research part, a trainee has been chosen with mental retardation and coordination problems and examined the effects of paravoltiž. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 19467
dc.date.assigned 2011-01-20 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
stuchlíková_2011_bp.pdf 2.718Mb PDF View/Open
stuchlíková_2011_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
stuchlíková_2011_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account