Motivace k přijetí dítěte do náhradní péče

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Motivace k přijetí dítěte do náhradní péče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena cs
dc.contributor.author Berka, Jan cs
dc.date.accessioned 2012-03-10T05:04:55Z
dc.date.available 2012-03-10T05:04:55Z
dc.date.issued 2011-04-22 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17011
dc.description.abstract V této práci jsem se zabýval problematikou přijetí dítěte do náhradní rodinné péče. Práce se orientuje na důležitost interakce vztahu matka a dítěte. Zaměřuje se na problémy, které nastanou, pokud tento vztah dlouhodobě selhává. Práce též obsahuje popis forem náhradní péče o dítě ústavní a rodinné. Dále jsou zmíněny motivy, které vedou žadatele k rozhodnutí, přijmout dítě do své péče. V praktické části jsou doloženy kazuistiky, které dokreslují současný stav v této oblasti. cs
dc.format 62 s. cs
dc.format.extent 403831 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject motivace cs
dc.subject náhradní rodinná péče cs
dc.subject ústavní péče cs
dc.subject osvojení cs
dc.subject pěstounská péče cs
dc.subject vývoj dítěte cs
dc.subject motivation en
dc.subject foster care en
dc.subject residential care en
dc.subject adoption en
dc.subject foster care en
dc.subject child development en
dc.title Motivace k přijetí dítěte do náhradní péče cs
dc.title.alternative Foster care and its motivation. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vavrečková, Marie cs
dc.date.accepted 2011-06-07 cs
dc.description.abstract-translated This work deals with the problems of accepting the child into surrogate family care. It focuses on the importance of interaction of the relationship between the mother and the child, especially on the problems arising from a long-term failure of the relationship. The thesis also contains a description of various forms of surrogate care of a child- institutional as well as familial. It describes motives leading the applicant to accept a child into his or her care. The practical part of the work contains example cases taken from the register of Department of Social and Legal Protection of the Child, which exemplify current situation in the field. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17719
dc.date.assigned 2010-04-30 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
berka_2011_bp.pdf 394.3Kb PDF View/Open
berka_2011_vp.doc 28Kb Microsoft Word View/Open
berka_2011_op.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account