Projekt komunikace s cílovým segmantem pro RF Touch

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt komunikace s cílovým segmantem pro RF Touch

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav cs
dc.contributor.author Bařinová, Markéta cs
dc.date.accessioned 2012-03-10T05:16:34Z
dc.date.available 2012-03-10T05:16:34Z
dc.date.issued 2011-05-02 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17034
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací produktu RF Touch s cílovým segmentem, kterým jsou domácnosti. Práce je rozdělena do dvou částí, a to teoretické a praktické. V teoretické části jsou zachyceny charakteristiky jednotlivých forem marketingové komunikace jak klasických tak nových, nové trendy v oboru elektroinstalace a charakteristika jednotlivých analýz, použitých v části praktické. Praktická část obsahuje analýzy, jejichž závěry jsou východiskem pro projekt, který je stěžejní částí celé této diplomové práce. Projekt obsahuje doporučení forem marketingových komunikací, jejich nákladovou, časovou i rizikovou analýzu. cs
dc.format 98 s. cs
dc.format.extent 2272069 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Marketingová komunikace cs
dc.subject reklama cs
dc.subject vztahy s veřejností cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject přímý marketing cs
dc.subject nové formy marketingové komunikace cs
dc.subject inteligentní dům cs
dc.subject PESTEL analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject Marketing communications en
dc.subject advetising en
dc.subject public relations en
dc.subject sales promotion en
dc.subject direct marketing en
dc.subject new forms of marketing communications en
dc.subject smart house en
dc.subject PESTEL analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject marketing research en
dc.title Projekt komunikace s cílovým segmantem pro RF Touch cs
dc.title.alternative Project of communication with the target segment for RF Touch en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Janotová, Alena cs
dc.date.accepted 2011-05-24 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with marketing communications of RF Touch with its target segment, which are households. The paperwork is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part describes the characteristics of each forms of marketing communication, both traditional and new, new trends in wiring field and characteristics of the analyses applied in the practical part. The practical part includes the analyses, which conclusions are the basis for the project, which is a core throughout this thesis. The project includes the recommendations of forms of marketing communications, its cost, time and risk analysis. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 21055
dc.date.assigned 2011-03-28 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
bařinová_2011_dp.pdfBlocked 2.166Mb PDF View/Open
bařinová_2011_vp.doc 72.5Kb Microsoft Word View/Open
bařinová_2011_op.doc 71Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account