Příprava žáků základních škol na život v multikulturní společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příprava žáků základních škol na život v multikulturní společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hladík, Jakub
dc.contributor.author Smetanová, Andrea
dc.date.accessioned 2012-03-10T06:12:08Z
dc.date.available 2012-03-10T06:12:08Z
dc.date.issued 2011-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17067
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na multikulturní výchovu jako průřezové téma, jenž je zařazené ve školním vzdělávacím programu základní školy. V teoretické části je načrtnuta problematika života v multikulturní společnosti jako takové. Dále jsou zde charakterizovány nejčastější pojmy související s tématem. Posléze je zde popsána multikulturní výchova a její přínos v rámci zařazení do základního vzdělávání. Praktická část je věnována výzkumu u žáků 9. tříd základní školy, zda existuje zpětná vazba související se školním vzdělávacím programem dané školy a jejími žáky, kteří vyučovacím procesem průřezového tématu multikulturní výchovy prošli. Jedná se tedy o zjištění, zda se na škole multikulturní výchova vyučuje, jak tito žáci toto téma vnímají a jaký je vztah těchto žáků ke spolužákům cizincům cs
dc.format 71 s. cs
dc.format.extent 1763482 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject multikulturní společnost cs
dc.subject multikulturní výchova cs
dc.subject rámcový vzdělávací program cs
dc.subject školní vzdělávací program cs
dc.subject the multicultural society en
dc.subject the multicultural education en
dc.subject the general curriculum en
dc.subject the school curriculum en
dc.title Příprava žáků základních škol na život v multikulturní společnosti cs
dc.title.alternative The preparation of primary school pupils for a life in a multicultural society en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jurtíková, Michaela
dc.date.accepted 2011-06-17
dc.description.abstract-translated This work is focused on the multicultural education as a cross theme, included in the school curriculum of the primary school. In the theoretical part there are outlined the problems of living in the multicultural society as a whole. Further there are characterized the most common terms related to the topic. Finally, there is described the multicultural education and its contribution to the primary education. The practical part is dedicated to research at the ninth grade pupils of the primary school, whether there is any feedback related to the school curriculum and its pupils who have passed through the educational process of the cross multicultural theme. It is therefore to determine whether the school teaches the multicultural education, how the pupils perceive this theme and what the relation of these pupils to foreign classmates is. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 19768
dc.date.assigned 2011-01-25
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
smetanová_2011_bp.pdf 1.681Mb PDF View/Open
smetanová_2011_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
smetanová_2011_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account