Zhodnocení přínosu internetového marketingu ve společnosti Hoňka s.r.o a projekt jeho dalšího rozšíření

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zhodnocení přínosu internetového marketingu ve společnosti Hoňka s.r.o a projekt jeho dalšího rozšíření

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal
dc.contributor.author Hoňková, Veronika
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:05:44Z
dc.date.available 2010-07-13T23:05:44Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1706
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je zhodnocení stávajícího internetového marketingu a navržení projektu jeho dalšího rozšíření ve společnosti Hoňka s.r.o., která se zabývá prodejem náhradních dílů na motorová vozidla, a dále pak osobním a nákladním servisem.Úvodní část práce je věnována rozboru literárních pramenů týkajících se problematiky internetového marketingu, který dává firmě možnost rozšířit své služby a získat více zákazníků. Dále práce hodnotí podmínky pro zavedení internetového marketingu ve společnosti a to pomocí SWOT analýzy, kvalitativního a kvantitativního marketingového výzkumu, a identifikuje příležitosti, které z toho pro firmu vyplývají. Závěrečná část diplomové práce obsahuje samotné vypracování projektu zavedení internetového marketingu ve společnosti a zvažuje náklady a rizika projekt ohrožující. cs
dc.format 81 s., 7s. příloh cs
dc.format.extent 1626043 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject APEK cs
dc.subject B2B cs
dc.subject B2C cs
dc.subject banner cs
dc.subject elektronický obchod cs
dc.subject e-shop cs
dc.subject e-mailový marketing cs
dc.subject Internet cs
dc.subject internetový marketing cs
dc.subject APEK en
dc.subject B2B en
dc.subject B2C en
dc.subject banner en
dc.subject electronic business en
dc.subject e-mail marketing en
dc.subject e-shop en
dc.subject Internet en
dc.subject internet marketing en
dc.title Zhodnocení přínosu internetového marketingu ve společnosti Hoňka s.r.o a projekt jeho dalšího rozšíření cs
dc.title.alternative The review of the internet marketing in the company Hoňka s.r.o. and its further implementation project en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zdražil, Jiří
dc.date.accepted 2006-05-29
dc.description.abstract-translated This master thesis aims to review the internet marketing and to design its further imple-mentation project in the company Hoňka s.r.o., which specialises in the sale of spares for motor vehicles and also private and cargo services. The first part of the thesis analyses available literary sources on given subject. It describes internet marketing as a technique that allows the company to extend its services and to get more customers. Then, the thesis evaluates the conditions influencing the implementation of internet marketing, by using SWOT analysis and quantitative and qualitative marketing researches, and identifies the opportunities that arise. Finally, the thesis sets out the project itself, including the cost analysis and analysis of the risks which threaten it. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3628
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
hoňková_2006_dp.pdfBlocked 1.550Mb PDF View/Open
hoňková_2006_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
hoňková_2006_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account