Životní styl současné ženy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Životní styl současné ženy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řeháčková, Helena
dc.contributor.author Šamánková, Hana
dc.date.accessioned 2012-03-10T06:23:52Z
dc.date.available 2012-03-10T06:23:52Z
dc.date.issued 2011-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17089
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá životním stylem současných žen ve věku 30-40 let. V posledních letech se více objevují ženy, které měly první dítě v pozdějším věku. Hlavním předmětem práce jsou důvody, které ženy vedou k tomuto rozhodnutí. Teoretická část popisuje vnímání žen v historii, nejčastější důvody a důsledky odkladu mateřství do vyšší-ho věku. Poslední teoretická část se zabývá konkrétně pozdním mateřstvím. Praktická část je zaměřená na ženy, které porodily své první dítě po třicátém roce. cs
dc.format 49 s. cs
dc.format.extent 1690118 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociální role cs
dc.subject kariéra cs
dc.subject neplodnost cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject mateřství cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject Social role en
dc.subject career en
dc.subject infertility en
dc.subject education en
dc.subject motherhood en
dc.subject lifestyle en
dc.title Životní styl současné ženy cs
dc.title.alternative Life style new woman en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šalenová, Eva
dc.date.accepted 2011-06-16
dc.description.abstract-translated Bachelor work deals with the lifestyle of current women at the age of 30-40 years. In re-cent years there are more women who had their first child later in life. The main subject of this bachelor work are the reasons that lead women to this decision. The theoretical part describes the perception of women in history, the most common causes and consequences of delay motherhood until later age. The last theoretical part deals with late motherhood. The practical part is focused on women who gave birth to their first child after they are thirty years old. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 19811
dc.date.assigned 2011-01-25
utb.result.grade B
local.subject ženy cs
local.subject střední věk cs
local.subject pozdní rodičovství cs
local.subject women en
local.subject middle-age en
local.subject late parenthood en


Files in this item

Files Size Format View
šamánková_2011_bp.pdf 1.611Mb PDF View/Open
šamánková_2011_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
šamánková_2011_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account