Kvalita stravování v Domově pro seniory Burešov

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kvalita stravování v Domově pro seniory Burešov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kroutilová Nováková, Radana
dc.contributor.author Halatová, Jana
dc.date.accessioned 2012-03-10T07:10:29Z
dc.date.available 2012-03-10T07:10:29Z
dc.date.issued 2011-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17149
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá kvalitou stravování v Domově pro seniory Burešov jako jednou z nabízených služeb. Práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na pojmy stárnutí a stáří. Dále se věnuje výživě ve stáří, cha-rakteristikou domova pro seniory a standardům kvality sociálních služeb. Praktická část se zabývá kvantitativním výzkumem, který zjišťuje spokojenost seniorů s kvalitou stravování. cs
dc.format 70 s. cs
dc.format.extent 2432466 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject stárnutí cs
dc.subject stáří cs
dc.subject senior cs
dc.subject kvalita cs
dc.subject stravování cs
dc.subject domov pro seniory cs
dc.subject aging en
dc.subject old age en
dc.subject senior en
dc.subject quality en
dc.subject boarding en
dc.subject Home for the Elderly en
dc.title Kvalita stravování v Domově pro seniory Burešov cs
dc.title.alternative The quality of meals in the Home for the Elderly Burešov en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Včelařová, Hana
dc.date.accepted 2011-06-13
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with quality of boarding in the Home for the Elderly Burešov as one of the offered services. The bachelor thesis is divided into 2 parts ? a theoretical part and a practical one. The theoretical part is focused on terms aging and old age. It also deals with nutrition in old age, Home for the Elderly characteristics and quality standards of so-cial services. The practical part deals with quantitative research to identify seniors' satisfac-tion with quality of boarding. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 19393
dc.date.assigned 2011-01-20
utb.result.grade A
local.subject domovy pro seniory cs
local.subject jídlo cs
local.subject homes for the aged en
local.subject food en


Files in this item

Files Size Format View
halatová_2011_bp.pdf 2.319Mb PDF View/Open
halatová_2011_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
halatová_2011_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account