Sociální aspekty v individuálním vzdělávacím plánu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální aspekty v individuálním vzdělávacím plánu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jašková, Vendula
dc.contributor.author Fialová, Kateřina
dc.date.accessioned 2012-03-10T07:45:21Z
dc.date.available 2012-03-10T07:45:21Z
dc.date.issued 2011-04-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17196
dc.description.abstract V bakalářské práci ?Sociální aspekty v individuálním vzdělávacím plánu? se věnuji žákům s individuálním vzdělávacím plánem a jejich zařazení do běžné třídy základní školy. Ke spolupráci třídního učitele s rodinou i samotného žáka s třídou a spolužáky. V praktické části se věnuji kasuistikám dvou žáků prvního stupně základní školy. První je žákem páté třídy základní školy a má pedagogicko-psychologickou poradnou diagnostikované specifické poruchy učení dyslexii, dysortografii a dyskalkulii. Druhý je žák třetí třídy základní školy s diagnostikovaným mimořádným nadáním. V obou případech jde o žáky integrované do běžné třídy se speciálním individuálním plánem, který je zde také doložen. cs
dc.format 55 s. (88 960 znaků) cs
dc.format.extent 393460 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Individuální vzdělávací plán cs
dc.subject sociální aspekty cs
dc.subject integrace cs
dc.subject inkluze cs
dc.subject klima třídy cs
dc.subject klima školy vztah rodič/škola cs
dc.subject ; vztah pedagog/žák cs
dc.subject pedagogicko-psychologická poradna cs
dc.subject nadání cs
dc.subject specifické poruchy učení cs
dc.subject výchova cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject kasuistika cs
dc.subject individual education plan en
dc.subject social aspects en
dc.subject integration en
dc.subject inclusion en
dc.subject class climate en
dc.subject school climate en
dc.subject relationship between parents and school en
dc.subject relationship between teacher and pupil en
dc.subject educational counseling en
dc.subject talent en
dc.subject specific learning disabilities en
dc.subject education en
dc.subject casuistry en
dc.title Sociální aspekty v individuálním vzdělávacím plánu cs
dc.title.alternative Social aspects in an individual educational plan en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2011-06-06
dc.description.abstract-translated The work "The social aspects in an individual education plan" is devoted to students with individual education plans and their inclusion in regular primary. The cooperation of the teacher and his family and himself a student of class and classmates. The practical part is dedicated casuistry two pupils of primary school. The first is a student of fifth-grade elementary school and the pedagogical-psychological advisory diagnosed specific learning disability dyslexia, dyscalculia and dysorthography. The second is a third grade student elementary school diagnosed with extraordinary talents. In both cases, as the pupils are integrated into regular classes with special individual plan, which is also evidenced en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14524
dc.date.assigned 2009-04-30
utb.result.grade C
local.subject nadaní žáci cs
local.subject dyskalkulie cs
local.subject dyslektici cs
local.subject dysortografie cs
local.subject první stupeň základní školy cs
local.subject gifted pupils en
local.subject dyscalculia en
local.subject dyslexics en
local.subject dysorthography en
local.subject elementary school en


Files in this item

Files Size Format View
fialová_2011_bp.pdf 384.2Kb PDF View/Open
fialová_2011_vp.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open
fialová_2011_op.doc 29Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account