Analýza konkurenceschopnosti Strojírenského kovovýrobního družstva SKD Bojkovice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza konkurenceschopnosti Strojírenského kovovýrobního družstva SKD Bojkovice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Krčmová, Iva
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:11:50Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:31Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1719
dc.description.abstract Jako cíl podniku není označeno jenom uspokojování potřeb společnosti, ale také dosažení zisku. Uspokojování potřeb zákazníků podniku znamená také to, že podnik musí čelit kon-kurenci. Pro zvyšování své konkurenceschopnosti musí mít určitou konkurenční strategii, ale také by měl disponovat určitou konkurenční výhodou oproti ostatním společnostem. Pro určení této výhody by podnik měl znát své silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti a na své slabé stránky se zaměřit a pokusit se je minimalizovat. Ve své bakalářské práci jsem se snažila analyzovat konkurenceschopnost společnosti SKD ve srovnání s konkurenčními firmami podnikajícími ve stejném oboru v rámci tržního podílu u jednotlivých zákazníků, ceny a termínu zhotovení zakázky. cs
dc.format 60s., 7 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 4118012 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2011
dc.subject konkurence cs
dc.subject makroprostředí podniku cs
dc.subject mikroprostředí podniku cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject konkurenční výhoda cs
dc.subject konkurenční strategie cs
dc.subject faktory konkurenceschopnosti cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject matice růstu-podílu cs
dc.subject matice atraktivity trhu cs
dc.subject globalizace cs
dc.subject competition en
dc.subject macroenvironment of enterprise en
dc.subject microenvironment of enterprise en
dc.subject competitive strength en
dc.subject competitive concession en
dc.subject competitive strategy en
dc.subject elements of competitive strength en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject array of increase and rate en
dc.subject array of market attraction en
dc.subject globalization en
dc.title Analýza konkurenceschopnosti Strojírenského kovovýrobního družstva SKD Bojkovice cs
dc.title.alternative Analysis of Engineering Metalproducing Syndicate SKD Bojkovice competitive strength en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pilík, Michal
dc.date.accepted 2006-06-13
dc.description.abstract-translated As the only target of company is not the company needs satisfying only, but also profit achievement. Customers' needs satisfying means facing to company competition. To have its competitive strategy is not the only thing, required for increasing the competitive stren-gth of the company, but it is much better to have some competitive concession against to other companies. For determining of its concession have the company to know its strong and weak sides, its threads and opportunities and to aim its weak sides with targeting to minimize them. My bachelor thesis efforts to made a competitive advantage analysis of syndicate SKD, in comparing to its competitive trading in the same business, in the mean-ing of market rate of the individual customers, price and the order completing deadline. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4157
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
krčmová_2006_bp.pdfBlocked 3.927Mb PDF View/Open
krčmová_2006_vp.doc 40Kb Microsoft Word View/Open
krčmová_2006_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account