Adaptace seniorů na podmínky v domově pro seniory

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Adaptace seniorů na podmínky v domově pro seniory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balík, Stanislav cs
dc.contributor.author Stejskalová, Michaela cs
dc.date.accessioned 2012-03-10T07:48:50Z
dc.date.available 2012-03-10T07:48:50Z
dc.date.issued 2011-04-22 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17201
dc.description.abstract Bakalářská práce řeší problematiku adaptace neboli přizpůsobení seniorů na podmínky v domově pro seniory. Teoretická část popisuje pojem gerontologie, stárnutí populace, stáří, pohled společnosti na seniora a problémy spojené se stárnutím. Zabývám se také adaptací na domov pro seniory, jejími riziky a faktory. Popisuji dobrovolné a nedobrovolné umístění do domova a důležitost rodiny. V poslední části práce je rozebrána problematika Domova pro seniory Hostim, zde charakterizuji poslání a cílovou skupinu domova, přijetí nového uživatele, adaptační proces a aktivity pořádané v domově pro seniory Hostim. Praktická část obsahuje průzkum, který je zaměřen na zjištění, které skutečnosti označují senioři, jako řešitelné. Řešitelné problémy, nebo fakta znamená problémy, které by seniorům pomohly adaptovat se snadněji a rychleji. Obsahuje praktický nástin aktivit pořádaných v Hostimi, které jsou užitečné při integraci seniorů. cs
dc.format 49 s. cs
dc.format.extent 1681903 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject adaptace cs
dc.subject gerontologie cs
dc.subject stáří cs
dc.subject senior cs
dc.subject domov pro seniory cs
dc.subject adaptation en
dc.subject gerontology en
dc.subject caducity en
dc.subject senior en
dc.subject retirements home en
dc.title Adaptace seniorů na podmínky v domově pro seniory cs
dc.title.alternative Adapting to the conditions of seniors in a home for seniors en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vaňková, Zdeňka cs
dc.date.accepted 2011-06-08 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis solves the problem of adaptation, otherwise adaptation of seniors, to the conditions witch are in a retirements home. The theoretical part describes the term gerontology, ageing proces of the population, the caducity, the general view of the society and problems related wiht getting older. I am also dealing with the problem of adaptation in retiremet homes, its dangers and important factors. I am describing the voluntary and involuntary placing of seniors into the retirement homes and the importance of the family. The end part of the thesis analyses the subject ?Domov pro seniory Hostim?. I am distinguishing the function and the target group of this retirement home, admision of a new occupant, the adaptation proces and activities holded in Hostim. The practical part contains a research, which is focused on the detection of facts, which are seen by the seniors as solvable. Solvable problems or facts means, problems which could help the seniors adapt easier and quicker. It contains a practical illustration of activities holded in Hostim, which are usefull by integrating seniors. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18562
dc.date.assigned 2010-04-30 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
stejskalová_2011_bp.pdf 1.603Mb PDF View/Open
stejskalová_2011_vp.doc 26.5Kb Microsoft Word View/Open
stejskalová_2011_op.doc 25Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account