Systém péče o jedince s Alzheimerovou chorobou

DSpace Repository

Language: English čeština 

Systém péče o jedince s Alzheimerovou chorobou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mühlpachr, Pavel
dc.contributor.author Outratová, Vendula
dc.date.accessioned 2012-03-10T13:56:23Z
dc.date.available 2012-03-10T13:56:23Z
dc.date.issued 2011-04-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17219
dc.description.abstract Má bakalářská práce se zabývá systémem péče o jedince s Alzheimerovou chorobou. Především je zaměřena na stáří, demenci a systém péče o seniory v Jihomoravském kraji a v regionu Kyjovsko. Detailněji pojednává o Alzheimerově chorobě. V práci jsou uvedeny 3 kazuistiky osob, které onemocněly Alzheimerovou chorobou. Výsledkem práce je zjištění možností, dostupnosti, výhod a nevýhod péče v rodinném prostředí a v sociálním zařízení. Bakalářská práce nabízí hlubší poznání problematiky seniorů a demence, zejména Alzheimerovy choroby. Poukazuje na možné způsoby poskytování péče, na jejich pozitiva a negativa.Dále poskytuje celkový obraz o osobách s Alzheimerovou chorobou a jejich životech. V neposlední řadě poskytuje přehled poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji a v regionu Kyjovsko. cs
dc.format 47 stran cs
dc.format.extent 288697 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject - stáří cs
dc.subject senior cs
dc.subject demence cs
dc.subject Alzheimerova choroba cs
dc.subject systém péče cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject sociální zařízení cs
dc.subject rodinné prostředí cs
dc.subject domácí péče cs
dc.subject - old age en
dc.subject senior en
dc.subject dementia en
dc.subject Alzheimer's disease en
dc.subject system of care en
dc.subject social services en
dc.subject social facilities en
dc.subject family enviroment en
dc.subject home care en
dc.title Systém péče o jedince s Alzheimerovou chorobou cs
dc.title.alternative The system of care for individuals with Alzheimer's disease en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vavrečková, Marie
dc.date.accepted 2011-06-09
dc.description.abstract-translated My thesis deals with the system of care of individuals suffering from Alzheimer's disease. In particular, it focuses on old age, dementia, and the system of care of seniors in South Moravian Region and the region of Kyjovsko. The thesis presents three case reports of persons with Alzheimer's disease. The result of the work is to find out possibilities, availability, advantages and disadvantages of care in a family environment and social facilities. The thesis offers a deeper understanding of problems of seniors and dementia, particularly Alzheimer's disease. It points to possible ways of providing care, to their positives and negatives. Further, it gives an overall picture of people with Alzheimer's disease and their lives. Last but not least, it provides an overview of social services in South Moravian Region and the region of Kyjovsko. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18330
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade A
local.subject senioři cs
local.subject pacienti s demencí cs
local.subject older people en
local.subject patients with dementia en


Files in this item

Files Size Format View
outratová_2011_bp.pdf 281.9Kb PDF View/Open
outratová_2011_vp.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open
outratová_2011_op.doc 31Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account