Homosexualita z pohledu dvou generací

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Homosexualita z pohledu dvou generací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurtíková, Michaela cs
dc.contributor.author Fohlerová, Petra cs
dc.date.accessioned 2012-03-10T14:05:46Z
dc.date.available 2012-03-10T14:05:46Z
dc.date.issued 2011-04-29 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17227
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá tématem homosexuality, registrovaného partnerství a možnosti adopce homosexuálními páry. Z poznatků uvedených v teoretické části vychází část prak-tická. V rámci výzkumného projektu byl vytvořen dotazník, který zkoumá hlavní rozdíly ve vnímání homosexuality, registrovaného partnerství a možnosti adopce homosexuálními páry mezi mladší generací (19 let ? 25 let) a starší generací (50 let a více). V závěru jsou uvedeny subjektivní kazuistiky homosexuálů (muže-gaye a ženy-lesby). cs
dc.format 122 s. cs
dc.format.extent 2910352 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Homosexualita cs
dc.subject homosexuální chování cs
dc.subject bisexualita cs
dc.subject gay cs
dc.subject lesba cs
dc.subject homosexuál cs
dc.subject registrované partnerství cs
dc.subject rodina cs
dc.subject manželství cs
dc.subject adopce cs
dc.subject rodová role cs
dc.subject Homosexuality en
dc.subject homosexual behaviour en
dc.subject bisexuality en
dc.subject gay en
dc.subject lesbian en
dc.subject homosexual en
dc.subject registered partnership en
dc.subject family en
dc.subject marriage en
dc.subject adoption en
dc.subject gender role en
dc.title Homosexualita z pohledu dvou generací cs
dc.title.alternative Divergent opinions on homosexuality between two generations en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Balvín, Jaroslav cs
dc.date.accepted 2011-06-07 cs
dc.description.abstract-translated The following thesis is focused on the problematic of homosexuality, registered partnership and posibility adoption child by homosexual couple. From the teoretical part go the practical part. From research design was make a questionnaire. Goal of this questionnaire is find general differences in sensation of homosexuality, registered partnership and posibility adoption child by homosexual couple between younger generation (19 years ? 25 years) and older generation (50 years and more). In the end, there are two of casuistries wrote by homosexuals (man-gay, woman-lesbian). en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 19240
dc.date.assigned 2011-01-19 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
fohlerová_2011_dp.pdf 2.775Mb PDF View/Open
fohlerová_2011_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
fohlerová_2011_op.doc 43.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account