Faktory ovlivňující produkci biogenních aminů u vybraných kmenů Lactococcus lactis

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Faktory ovlivňující produkci biogenních aminů u vybraných kmenů Lactococcus lactis

Show full item record

No preview available
Title: Faktory ovlivňující produkci biogenních aminů u vybraných kmenů Lactococcus lactis
Author: Podešvová, Tereza
Advisor: Buňková, Leona
Abstract: Tato práce je zaměřená na dekarboxylázovou aktivitu vybraných bakterií mléčného kvašení rodu Lactococcus. Tyto bakterie se běţně pouţívají v potravinářství, jako součást smetano-vé kultury, přičemţ některé druhy byly označeny za producenty biogenních aminů. Expe-rimentálně byla tvorba těchto toxických látek detekována po kultivaci v aerobním i anae-robním prostředí v ţivných médiích o proměnlivém sloţení NaCl a laktózy. Z výsledků výzkumu vyplývá, ţe všechny námi vybrané bakterie rodu Lactococcus produkují biogenní amin tyramin. Jeho nejvyšší koncentrace byla detekována v anaerobním prostředí při kon-centraci laktózy 0,5% (w/v) a 2% NaCl (w/v).
URI: http://hdl.handle.net/10563/17236
Date: 2011-05-20
Availability: Bez omezení
Department: Ústav biochemie a analýzy potravin
Discipline: Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin
Grade for thesis and defense: A 21771


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
podešvová_2011_dp.pdf 4.878Mb PDF View/Open
podešvová_2011_vp.doc 93.5Kb Microsoft Word View/Open
podešvová_2011_op.doc 95.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account