Faktory ovlivňující produkci biogenních aminů u vybraných kmenů Lactococcus lactis

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Faktory ovlivňující produkci biogenních aminů u vybraných kmenů Lactococcus lactis

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buňková, Leona
dc.contributor.author Podešvová, Tereza
dc.date.accessioned 2012-03-10T14:12:36Z
dc.date.available 2012-03-10T14:12:36Z
dc.date.issued 2011-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17236
dc.description.abstract Tato práce je zaměřená na dekarboxylázovou aktivitu vybraných bakterií mléčného kvašení rodu Lactococcus. Tyto bakterie se běţně pouţívají v potravinářství, jako součást smetano-vé kultury, přičemţ některé druhy byly označeny za producenty biogenních aminů. Expe-rimentálně byla tvorba těchto toxických látek detekována po kultivaci v aerobním i anae-robním prostředí v ţivných médiích o proměnlivém sloţení NaCl a laktózy. Z výsledků výzkumu vyplývá, ţe všechny námi vybrané bakterie rodu Lactococcus produkují biogenní amin tyramin. Jeho nejvyšší koncentrace byla detekována v anaerobním prostředí při kon-centraci laktózy 0,5% (w/v) a 2% NaCl (w/v). cs
dc.format 60 cs
dc.format.extent 5115394 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject biogenní aminy cs
dc.subject dekarboxylace cs
dc.subject bakterie mléčného kvašení cs
dc.subject BMK cs
dc.subject Lacto-coccus lactis subsp. cremoris cs
dc.subject Lactoccus lactis subsp.lactis cs
dc.subject biogenic amines en
dc.subject decarboxylation en
dc.subject lactic acid bacteria en
dc.subject Lactococcus lactis sub-sp. cremoris en
dc.subject Lactococcus lactis subsp. lactis en
dc.title Faktory ovlivňující produkci biogenních aminů u vybraných kmenů Lactococcus lactis cs
dc.title.alternative Factors Influencing the Production of Biogenic Amines in the Chosen Strains of Lactococcus lactis en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Komprda, Tomáš
dc.date.accepted 2011-05-31
dc.description.abstract-translated This thesis is aimed at decarboxylation activity of chosen lactic acid bacteria strains Lacto-coccus. These bacteria are generally used in the food-processing industry as a component of cream culture. Some of them were identified as producers of biogenic amines. Production of these toxic substances was experimentally detected after the cultiva-tion in both aerobic and anaerobic atmosphere in nutrient medium with variable composi-tion of NaCl and lactose. The results imply that all of us selected bacteria strains Lacto-coccus produce biogenic amine tyramine. Its highest concentration wasdetected in an anae-robic atmosphere at a concentration of 0,5% laktose (w/v) and 2% NaCl (w/v). en
dc.description.department Ústav biochemie a analýzy potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/196 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 21771
dc.date.assigned 2011-02-25
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
podešvová_2011_dp.pdf 4.878Mb PDF View/Open
podešvová_2011_vp.doc 93.5Kb Microsoft Word View/Open
podešvová_2011_op.doc 95.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account