Faktory ovlivňující produkci biogenních aminů u vybraných kmenů Lactococcus lactis

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Faktory ovlivňující produkci biogenních aminů u vybraných kmenů Lactococcus lactis

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Faktory ovlivňující produkci biogenních aminů u vybraných kmenů Lactococcus lactis
Autor: Podešvová, Tereza
Vedoucí: Buňková, Leona
Abstrakt: Tato práce je zaměřená na dekarboxylázovou aktivitu vybraných bakterií mléčného kvašení rodu Lactococcus. Tyto bakterie se běţně pouţívají v potravinářství, jako součást smetano-vé kultury, přičemţ některé druhy byly označeny za producenty biogenních aminů. Expe-rimentálně byla tvorba těchto toxických látek detekována po kultivaci v aerobním i anae-robním prostředí v ţivných médiích o proměnlivém sloţení NaCl a laktózy. Z výsledků výzkumu vyplývá, ţe všechny námi vybrané bakterie rodu Lactococcus produkují biogenní amin tyramin. Jeho nejvyšší koncentrace byla detekována v anaerobním prostředí při kon-centraci laktózy 0,5% (w/v) a 2% NaCl (w/v).
URI: http://hdl.handle.net/10563/17236
Datum: 2011-05-20
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav biochemie a analýzy potravin
Studijní obor: Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 21771


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
podešvová_2011_dp.pdf 4.878Mb PDF Zobrazit/otevřít
podešvová_2011_vp.doc 93.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
podešvová_2011_op.doc 95.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet