Marketingová komunikační strategie Zlínských novin

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingová komunikační strategie Zlínských novin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gregarová, Magda
dc.contributor.author Podhajská, Dana
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:12:41Z
dc.date.available 2010-07-13T23:12:41Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1723
dc.description.abstract Práce pojednává o marketingové komunikační strategii regionálního deníku Zlínské noviny vůči jeho cílové skupině, čtenářům. Je rozdělena na tři části - teoretickou, analytickou a projektovou. První část vymezuje základní teoretická východiska, která se tématu dotýkají. Analytická část postihuje vnitřní fungování deníku. Poukazuje na zásadní komunikační a obsahové chyby, nedostatky a bariéry, jež listu brání v realizaci a rozvoji jeho cílů, kterými jsou snahy o omlazení předplatitelského kmene a vytvoření výjimečných regionálních novin. Projekt nabízí čtyři základní předpoklady, které vytvoří nezbytnou platformu pro úspěšnou realizaci výše uvedených cílů. cs
dc.format 68 s. cs
dc.format.extent 811395 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Marketing cs
dc.subject marketingové komunikace cs
dc.subject média cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject masová komunikace cs
dc.subject public relations cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject reklama cs
dc.subject stabilita cs
dc.subject zacílení cs
dc.subject strategie a spolupráce cs
dc.subject Marketing en
dc.subject marketing communication en
dc.subject media en
dc.subject communication en
dc.subject mass communication en
dc.subject public relation en
dc.subject sale support en
dc.subject advertising en
dc.subject stability en
dc.subject aim en
dc.subject strategy and cooperation en
dc.title Marketingová komunikační strategie Zlínských novin cs
dc.title.alternative The Zlin Newspaper's marketing communication strategy en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Křížek, Zdeněk
dc.date.accepted 2006-06-06
dc.description.abstract-translated This work deals with the marketing communication strategy of the regional daily newspaper Zlínské noviny towards it' s target group, readers. It is devided into three parts - the theoretical, the analytic and the project part. First part defines the basic theoretical ressources that links the whole theme. The analytic part affects the inner fuctioning of the newspaper. Showes and explains the fundamental communication and content mistakes , it' s defections and bariers that holds the newspaper back from it' s aims, goals and realizations. Which would be the rejuvenation of the subcribe stem and creation of the exceptional regional newspaper. The project offers four basic conditions, that might help to create a necessary platform for the succesful realization of the mentioned aims. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2785
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
podhajská_2006_dp.pdfBlocked 792.3Kb PDF View/Open
podhajská_2006_vp.doc 62.5Kb Microsoft Word View/Open
podhajská_2006_op.doc 56Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account