Kvalita života a sociální problémy seniorů ve společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kvalita života a sociální problémy seniorů ve společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina cs
dc.contributor.author Divácká, Jitka cs
dc.date.accessioned 2012-03-10T14:24:43Z
dc.date.available 2012-03-10T14:24:43Z
dc.date.issued 2011-04-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17253
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o kvalitě života a sociálních problémech seniorů. Shrnuje existující poznatky o stárnutí a stáří, včetně demografických aspektů stárnutí populace. Rozebírá strategie úspěšného stárnutí a jejich vliv na kvalitu života, prosperitu a důstojnost stáří. Dále zaměřuje pozornost k analýze nepřeberné škály sociálních problémů, s nimiž se senioři ve svém životě setkávají či mohou setkat, jako je osamělost, problémy v rámci mezigeneračních vztahů, týrání, zanedbávání aj. Závěr práce je věnován empirickému průzkumu, jehož cílem je prozkoumat úroveň kvality života a sociálních problémů seniorů. cs
dc.format 85 cs
dc.format.extent 2051209 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Stárnutí cs
dc.subject stáří cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject výchova cs
dc.subject autonomie cs
dc.subject osamělost cs
dc.subject mezigenerační vztahy cs
dc.subject ageismus cs
dc.subject umírání cs
dc.subject smrt cs
dc.subject Ageing en
dc.subject age en
dc.subject quality of life en
dc.subject education en
dc.subject autonomy en
dc.subject loneliness en
dc.subject intergenerational relations en
dc.subject ageism en
dc.subject dying en
dc.subject death en
dc.title Kvalita života a sociální problémy seniorů ve společnosti cs
dc.title.alternative Quality of life and social problems of seniors in society en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Olejníček, Antonín cs
dc.date.accepted 2011-06-06 cs
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the quality of life and social problems of the aged. It summarizes existing knowledge about ageing and old age, including demographic aspects of the ageing of the population. It analyzes strategies for successful ageing and how they affect the quality of life; prosperity and dignity of old age. The analysis focuses on examining the vast range of social problems which the elderly in their lives may or may not encounter, such as loneliness, problems in intergenerational relationships, abuse, neglect, The conclusion of this thesis is devoted to empirical research which investigates the level of quality of life experienced by the elderly and social problems they may face. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17771
dc.date.assigned 2010-04-30 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
divácká_2011_bp.pdf 1.956Mb PDF View/Open
divácká_2011_vp.zip 12.77Kb Unknown View/Open
divácká_2011_op.doc 26Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account