Emoční inteligence dětí, její význam a rozvoj u dětí přeškolního věku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Emoční inteligence dětí, její význam a rozvoj u dětí přeškolního věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novotná, Jarmila
dc.contributor.author Tihelková, Adéla
dc.date.accessioned 2012-03-10T14:36:41Z
dc.date.available 2012-03-10T14:36:41Z
dc.date.issued 2011-05-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17271
dc.description.abstract Tato práce je zaměřená na emoční inteligenci dětí předškolního věku, její význam a rozvoj. Obsahuje vymezení pojmu emoční inteligence dětí a jejich emočních kompetencí v předškol-ním věku. Důležitým bodem mé práce je pak nástin způsobů, strategií a metod, jimiž se dá emoční inteligence u dětí rozvíjet. V praktické části pak realizuji ex post facto výzkum roz-voje emoční inteligence za pomocí sestaveného programu v MŠ. Cílem mé práce je dokázat, že je možné vybranými metodami rozvíjet a stimulovat emoční inteligenci dětí v předškol-ním věku. cs
dc.format 72 s. cs
dc.format.extent 5894385 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Emoce cs
dc.subject inteligence cs
dc.subject emoční inteligence cs
dc.subject osobnost předškolního dítěte cs
dc.subject emoční kompetence a gramotnost předškolního dítěte cs
dc.subject rozvoj emoční inteligence cs
dc.subject Emotion en
dc.subject intelligence en
dc.subject emotional intelligence en
dc.subject preschool child personality en
dc.subject emotional and literacy skills of preschool children en
dc.subject the development of emotional intelligence en
dc.title Emoční inteligence dětí, její význam a rozvoj u dětí přeškolního věku cs
dc.title.alternative The emotional intelligence of children, its significance and development of children in pre-school age. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Machů, Eva
dc.date.accepted 2011-09-14
dc.description.abstract-translated This work is focused on the emotional intelligence of preschool children, its importance and development. It contains a definition of emotional intelligence of children and their emotional competencies in preschool age. An important point of my work is to outline of the methods, strategies and methods which can be developed emotional development by children. The practical part implements the ex post facto research of development of emotional intelligence with using the assembled program in kindergarten. I intend to prove that the methods can be selected to develop and stimulate the emotional intelligence of children in preschool age. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 19833
dc.date.assigned 2011-01-25
utb.result.grade C
local.subject předškolní věk cs
local.subject děti předškolního věku cs
local.subject rozvoj osobnosti cs
local.subject preschoolers en
local.subject preschool children en
local.subject personality development en


Files in this item

Files Size Format View
tihelková_2011_bp.pdf 5.621Mb PDF View/Open
tihelková_2011_vp.zip 168.1Kb Unknown View/Open
tihelková_2011_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account